ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท.นครพนม ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่สนใจ ร่วม วิ่งมาราธอนข้ามชาติ มุกดาหาร-สะหวันนะเขต ครั้งที่ 4 วันอาทิตย์ ที่ 18 ธันวาคม 2554

จังหวัดมุกดาหาร กำหนดจัดการแข่งขันวิ่งมุกดาหารมาราธอนครั้งที่  4  “ มุกดาหาร-สะหวันนะเขต มาราธอนนานาชาติ” รวม 3 ระยะทาง  กำหนดแข่งขันวันอาทิตย์ ที่18 ธันวาคม 2554นี้         นางสาว สมหมาย  ปรีชาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า  เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5  ธันวาคม 2554 พร้อม  เฉลิมฉลองครบรอบเปิดสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 มุกดาหาร-สะหวันนะเขต  ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพและการท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้  จึงได้กำหนดแข่งขันวิ่งมาราธอนขึ้นเป็นครั้งที่ 4 โดย แบ่งออกเป็น 3  ระยะทาง คือ มาราธอน 42.195 กิโลเมตร, มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร  และฟันรันหรือวิ่งเพื่อสุขภาพระยะทาง 5 กิโลเมตร กำหนดแข่งขันในวัน  อาทิตย์ ที่ 18 ธันวาคม 2554  โดยมีจุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุด ณ  สนามโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล  ซึ่งอยู่ข้างสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2  อีกทั้งการแข่งขันทุกประเภท จะต้องวิ่งไป-กลับตัวบนสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2  มุกดาหาร-สะหวันนะเขต โดยเฉพาะประเภทมาราธอน จะกลับตัวที่บริเวณไดโนเสาร์  ซึ่งเข้าไปยังเขตตัวเมืองแขวงสะหวันนะเขต   สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประมาณ 2 กิโลเมตร

นอกจากนั้นในงานนี้ยังมีการเพิ่มการแข่งขันประกวดวิ่งแฟนซี  เน้นแนวคิดตลกขบขัน ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี และการท่องเที่ยว  ทั้งประเภททีมและประเภทเดี่ยว นางมลัยรัก ทองผา  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร  ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดแข่งขันวิ่งแฟนซี ในการแข่งขัน มุกดาหาร –  สะหวันนะเขต มาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 4 กล่าวว่า ในปีนี้  จังหวัดมุกดาหาร ต้องการเพิ่มสีสันการแข่งขัน จึงกำหนดให้มีการวิ่งแฟนซี  ซึ่งจะวิ่งในวันเดียวกันคือวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2554 ณ  สนามโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล  เบื้องต้นได้กำหนดให้มีการแข่งขันทั้งในประเภททีม ไม่น้อยกว่า 5 คน  และประเภทเดี่ยว โดยมีรางวัลทุกประเภท สำหรับประเภททีม ชนะเลิศ 5,000 บาท  รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล  2,000 บาท โดยมีถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร ทั้ง 3 ลำดับ และรางวัลชมเชย 4  รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ส่วนประเภทเดี่ยว ชนะเลิศ 3,000  บาท รองอันดับ 1 เงินสด 2,000 บาท และรองอันดับ 2 เงินสด 1,000 บาท  พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรทุกรางวัล ผู้สนใจสมัครแข่งขันได้ที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร  และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหารโทร 042 612297

นาย วิชุกร กุหลาบศรี ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานนครพนม  จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวและนักวิ่งที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน  “วิ่งมาราธอน มุกดาหาร-สะหวันนะเขต ครั้งที่ 4” ประจำปี 2554  วิ่งฝ่าลมหนาว ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 จังหวัด มุกดาหาร  เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 พร้อม  เฉลิมฉลองครบรอบเปิดสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 มุกดาหาร-สะหวันนะเขต  อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพและการท่องเที่ยวอีกด้วย  นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามเส้นทางท่องเที่ยว และข้อมูลที่พักโรงแรมได้ที่  ททท.นครพนม โทร 042 513 490-1

นักวิ่งและผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  พร้อมสมัครได้ที่สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร  สมาคมกีฬาจังหวัดมุกดาหาร  สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร 042  -611-947 หรือที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง  และโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล โทร 042 639219 ทุกวันในเวลาราชการ  ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554  ไปจนถึงวันแข่งขัน

แสดงผล 26 ครั้ง