ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. สำนักงานแพร่ เชิญร่วมสืบสานงานประเพณีแห่ผีตลก ประจำปี ๒๕๕๔

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจเข้าร่วมงาน ประเพณีแห่ผีตลก เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี ๒๕๕๔  ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ของทุกปี      (วันออกพรรษา) ในปีนี้ตรงกับวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔  ณ บริเวณเทศบาลตำบลท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ กล่าวว่า เทศบาลตำบลท่าปลา กำหนดจัดงาน “ประเพณีแห่ผีตลก เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี ๒๕๕๔” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมา  กว่า ๒๐๐ ปี ของชาวอำเภอท่าปลาให้แก่อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา และดำรงรักษาให้คงอยู่ ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์โดยภายในงานจะมีขบวนแห่ผีตลก แห่ดอกไม้สด แห่กัญหาชาลี การทำบุญตักบาตร การแสดงกลองยาว นางรำ และขบวนกัณฑ์เทศน์

 ประเพณีแห่ผีตลกเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมากว่า ๒๐๐ ปี ในอำเภอท่าปลาเก่าก่อนอพยพอันเนื่องมาจากการสร้างเขื่อนสิริกิติ์ โดยมีความเชื่อในการทำบุญทำทานในพุทธศาสนา นรก สวรรค์ ผีเปรต ผีนรก ที่ต้องการขอส่วนบุญเพราะความหิวโหยต้องการอาหารยังชีพ เชื่อกันว่าบรรดาญาติพี่น้องที่เสียชีวิตไปแล้ว หรือพวกผีเปรตที่อยู่ขุมนรกต่าง ๆ จะออกมารับส่วนบุญ ที่บรรดาญาติพี่น้องหรือผู้ที่ตั้งใจทำบุญอุทิศส่วนบุญ จนกว่าจะใช้หนี้เวรกรรมหมดสิ้นจึงจะได้ไปเกิดในชาติใหม่  

การเตรียมการจัดงานประเพณีแห่ผีตลก เริ่มตั้งแต่การสานหัวผีตลก การตกแต่งด้วยศิลปะ ที่แต่งแต้มด้วยสีสันให้ดูน่าเกลียดน่ากลัวเหมือนผีเปรตตามจินตนาการ โดยนำผ้าจีวรเก่าขาด ๆ ที่พระสงฆ์ทิ้งแล้วซึ่งไม่เป็นการสิ้นเปลืองมาทำเป็นเสื้อผ้าให้คนสวมคล้ายกับว่าเป็นผี โดยส่วนหัวจะทำด้วยเข่งหรือชะลอมที่สานด้วยไม้ไผ่หรือใช้หวดสำหรับใส่ข้าวเหนียวที่ทิ้งแล้วมาทาด้วยเขม่าไฟ ตกแต่งเป็นรูปร่างหน้าตาของผีในลักษณะต่างกัน  

“ประเพณีแห่ผีตลก เนื่องในวันออกพรรษาประจำปี ๒๕๕๔”  กำหนดจัดวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔  กิจกรรมภายในงานเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. มีขบวนแห่ผีตลก ขบวนแห่รถกัณฑ์เทศน์ แล้วเคลื่อนขบวนไปยังลานอเนกประสงค์ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นเมืองเทศบาลตำบลท่าปลา และมีการประกวดกิจกรรมการแสดงกลองยาว นางรำ ผีตลก ชูชก กัณหา ชาลี เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. มีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และเวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. มีการแห่ขบวนกันฑ์เทศน์เข้าวัด

 ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านอันเก่าแก่ “ประเพณีแห่ผีตลก เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี ๒๕๕๔”  ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ บริเวณเทศบาลตำบลท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ เทศบาลตำบลท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. ๐ ๕๕๔๙ ๙๐๘๑ สอบถามข้อมูลการเดินทาง และการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๑๘, ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๒๗  

แสดงผล 29 ครั้ง