ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

เปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึง

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย  ขอเชิญท่านสัมผัสภูเขารูปทรงหัวใจ  “เปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึง”   ประจำปีการท่องเที่ยว ๒๕๕๔  ในวันที่ ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔  นี้

นางอัจฉพรรณ  บุญเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเลย   ททท. กล่าวว่า อุทยานแห่งชาติภูกระดึง เป็นภูเขาหินทรายที่มีพื้นที่ราบบนยอดเขากว้างใหญ่ สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ ๑,๓๕๐ เมตร เป็นแหล่งกำเนิดของลำน้ำพอง นักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมธรรมชาติ ทั้งป่าเปิด และป่าปิด ซึ่งมีป่าสน สลับป่าก่อและทุ่งหญ้า มีพันธุ์ไม้ดอก ไม้ใบ อาทิ เมเปิ้ล  ขึ้นอยู่ทั่วไปตามบริเวณน้ำตก ลำธาร และลานหิน  ค่าธรรมเนียมการเข้าชมอุทยานแห่งชาติภูกระดึง สำหรับคนไทย ผู้ใหญ่ ๔๐ บาท และเด็ก ๒๐ บาท ชาวต่างชาติผู้ใหญ่ ๔๐๐ บาท และเด็ก ๒๐๐ บาท ค่ายานพาหนะ ๓๐ บาท  ต่อคัน และค่าจ้างลูกหาบ ราคากิโลกรัมละ ๑๕ บาท และในปีนี้ทางอุทยานแห่งชาติภูกระดึงได้เน้นเรื่องขยะเป็นพิเศษ นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว และพักค้างคืนบนยอดภูกระดึง ควรวางแผนการเดินทาง และสำรองการใช้บริการล่วงหน้า เพราะมีการกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยว วันละ ๕,๐๐๐ คน เท่านั้น

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสำรองบ้านพัก เต็นท์ และพื้นที่กางเต็นท์ได้ที่ อุทยานแห่งชาติ    ภูกระดึง โทร. 0-4287-1333/0-4287-1458/ www.dnp.go.th

แสดงผล 31 ครั้ง