ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

แข่งขันเรือยาวประเพณีเทศบาลตำบลโพสังโฆ ประจำปี ๒๕๕๔

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานลพบุรี  ขอเชิญชมการแข่งขันเรือยาวประเพณี  เทศบาลตำบลโพสังโฆ  ประจำปี  ๒๕๕๔  ชิงถ้วยพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ สนามแข่งขันแม่น้ำน้อย วัดกลางท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ ตุลาคม  ๒๕๕๔

นายวัฒนพงษ์  โพธิ์นิ่มแดง  ผู้อำนวยการสำนักงานลพบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  กล่าวว่า  จังหวัดสิงห์บุรี  นับเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  และประเพณี โดยเฉพาะการแข่งขันเรือยาวประเพณี วัดกลางท่าข้าม  เป็นหนึ่งประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมากว่าร้อยปี  โดยถือเอาช่วงเทศกาลกฐิน  ตั้งแต่ ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ถึงกลางเดือน  ๑๒  ซึ่งเป็นฤดูน้ำหลากในช่วงเทศกาลออกพรรษา  ทางวัดกลางท่าข้ามได้จัดให้มีการแข่งขันเรือยาวประเพณีเรื่อยมา  จนกระทั้ง พ.ศ. ๒๕๓๐  ด้วยสภาพเศรษฐกิจบีบรัด  การแข่งขันเรือยาวประเพณีวัดกลางท่าข้ามได้ขาดไปกว่าสิบปีและกลับมาฟื้นฟูอีกครั้ง  ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔  จนถึงปัจจุบัน  ซึ่งการจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณี  เทศบาลตำบลโพสังโฆ  ประจำปี  ๒๕๕๔  ชิงถ้วยพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   โดยทางอำเภอค่ายบางระจัน  ร่วมกับเทศบาลตำบลโพสังโฆ  จัดขึ้นเพื่อเป็นการฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  เป็นการพัฒนาสภาพเศรษฐกิจให้กับชุมชนในถ้องถิ่น  ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสิงห์บุรีให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากยิ่งขึ้น 

โดยการแข่งขันเรือยาวประเพณี  เทศบาลตำบลโพสังโฆ  ประจำปี  ๒๕๕๔  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งนี้  มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย  อาทิ  การแข่งขันเรือยาว ๔ ประเภท  คือ  เรือยาวใหญ่ , เรือยาวกลาง , เรือยาวเล็ก  และเรือยาวจิ๋ว  โดยแต่ละประเภทมีเรือยาวชื่อดังจากหลายจังหวัดเข้าร่วมแข่งขันมากมาย และช่วงเวลา  ๒๐.๐๐ น. โดยประมาณ  ชมการแสดงแสง  เสียง  สื่อผสม  ซึ่งเป็นการแสดงที่ยิ่งใหญ่สวยงามตระการตา ที่มีนักแสดงร่วมกว่า  ๔๐๐  ชีวิต โดยทุกท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลโพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี โทร. ๐๓๖ – ๕๓๕๕๐๙  และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานลพบุรี บริเวณศาลากลางจังหวัดลพบุรี ถ.นารายณ์มหาราช อ.เมือง จ.ลพบุรี โทร. ๐๓๖ – ๗๗๐๐๙๖ – ๗ หรือ www.tat7.com

แสดงผล 17 ครั้ง