ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

งานแสดงไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดลพบุรี

ไม้ดอก ไม้ประดับ  นับว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทุกบ้านเรือนต้องมี  โดยจะปลูกไว้ตกแต่งอาคารบ้านเรือนให้เกิดความร่มรื่นสวยงาม และเอื้ออำนวยต่อคุณประโยชน์หลายด้าน  ซึ่งในปัจจุบันประชาชนหันมาให้ความสนใจเรื่องการปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพิ่มมากขึ้น  ทั้งปลูกเพื่อความสวยงาม  และเป็นธุรกิจ  จึงมีการพัฒนาสายพันธุ์ทั้งไม้ดอก ไม้ใบ หลากหลายชนิดมาจัดเป็นไม้ดอกไม้ประดับ ในบ้านเรือน  และรองรับความต้องการจากการขยายตัวของตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 

 นายวัฒนพงษ์  โพธิ์นิ่มแดง  ผู้อำนวยการสำนักงานลพบุรี  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  กล่าวว่า  การจัดงานแสดงไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดลพบุรี  ครั้งที่ ๒๓ นี้  เป็นการรวมพลคนรักษ์ต้นไม้ในจังหวัดลพบุรี  และจังหวัดใกล้เคียง  นำพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับหลากหลายชนิดพร้อมจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้กลุ่มคนผู้มีใจรักษ์ต้นไม้  ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ร่วมทั้งประชาชนทั่วไปได้ทราบ  และตระหนักถึงความสำคัญของต้นไม้เพิ่มมากขึ้น  ที่สำคัญซึ่งเป็นการร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ มีพระชนมพรรษาครบ ๘๔ พรรษา     อีกทั้งการจัดงานแสดงไม้ดอกไม้ประดับนี้เป็นส่วนในการปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท ที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงสนพระทัย  ให้ความสำคัญในการปลูกต้นไม้และใส่ใจสิ่งแวดล้อม  

งานแสดงไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๒๓ จัดขึ้นระหว่างวันที่  ๒๒ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๔  ณ  ฝั่งเรือนไทย  สวนสัตว์ลพบุรี อ.เมือง จ.ลพบุรี  มีกิจกรรมที่น่าสนใจหลายกิจกรรม  อาทิ  การประกวดกล้วยไม้ การประกวดบอนไซ  การประกวดชวนชม  และการแสดงศิลปวัฒนธรรมของเยาวชน  นักเรียน  นักศึกษาจากสถาบันศึกษาจังหวัดลพบุรี  นอกจากนี้ทุกท่านยังสามารถแวะเยี่ยมเยือนสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงกันได้  อาทิ  สักการะศาลพระกาฬ  ศาลศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดลพบุรี  ชมพระนารายณ์ราชนิเวศน์ โบราณสถานที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ในสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ภายในยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์     ที่ซึ่งรวบรวมมรดกล้ำค่าจากหลายยุคหลายสมัย  และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง  โดยนักท่องเที่ยวทุกท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานลพบุรี บริเวณศาลากลางจังหวัดลพบุรี ถ.นารายณ์มหาราช อ.เมือง  จ.ลพบุรี หรือ โทร ๐๓๖ – ๗๗๐๐๙๖ -๗  ได้ทุกวันเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. หรือ www.tat7.com

แสดงผล 35 ครั้ง