ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

สวนโมกข์กรุงเทพ ททท. และปิดทองหลังพระ เปิดตัวเส้นทางเที่ยวทั่วไทย หัวใจถึงธรรม

วันนี้ (๑๕ กันยายน ๒๕๕๔)   สวนโมกข์กรุงเทพ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ แถลงข่าวโครงการ “เที่ยวทั่วไทย หัวใจถึงธรรม”  ๑๒ เดือน ๑๒ เส้นทาง ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ หรือสวนโมกข์กรุงเทพ โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องใน ๓ วาระมหามงคล คือ ๒๖๐๐ ปี พุทธชยันตีและการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ปี ๒๕๕๕ เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  โดยเสนอการเดินทางรูปแบบใหม่พักกายผ่อนใจ ผสมผสานการปฏิบัติธรรมและการท่องเที่ยวในมิติการเรียนรู้ นำจิตสู่วิถีแห่งสุขและปัญญาอันถ่องแท้ด้วยพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้า สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่มมงคลชีวิต พร้อมศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์การสถาปนาพระพุทธศาสนาของแต่ละสถานที่ เติมเต็มชีวิตจากแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจากโครงการพระราชดำริที่คัดสรรในทุกเส้นทาง

นายสุรพล เศวตเศรนี  ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึงโครงการเที่ยว   ทั่วไทย หัวใจถึงธรรม ว่า “ในปี ๒๕๕๔  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ในแคมเปญ “เที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน” เป็นการนำเสนอวัฒนธรรมทางการท่องเที่ยวแบบใหม่ สร้างค่านิยมให้นักท่องเที่ยวไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรทางธรรมชาติ เที่ยวอย่างมีจิตสำนึกรับผิดชอบ การเดินทางท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วม เสริมสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคีด้วยกันอย่างสร้างสรรค์ และเข้าใจว่าการท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ซึ่งแนวคิดที่กล่าวมาจะนำมาซึ่งความยั่งยืนและเกิดสมดุล ทำให้การท่องเที่ยวเป็นมากกว่าสิ่งที่ตาเห็น สัมผัสได้ด้วยหัวใจ  เช่นเดียวกับการท่องเที่ยวเชิงศาสนาที่เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการท่องเที่ยวกลุ่มความสนใจเฉพาะ ซึ่งเป็นการยกระดับและส่งเสริมเติมเต็มคุณค่าของการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในเรื่องของจิตใจ และศึกษาเรียนรู้ธรรมะ พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาจิตใจ สร้างสมครอบครัวและสังคม      ที่ดีงาม  การร่วมกันของ ๓ หน่วยงานจัดทำ “โครงการเที่ยวทั่วไทย หัวใจถึงธรรม” ๑๒ เส้นทาง เปิดโอกาสให้นักปฏิบัติธรรม นักท่องเที่ยวที่สนใจ ได้เยี่ยมเยือนเรียนรู้เรื่องราวสถานที่ทางพุทธศาสนา   ท่องเที่ยวในมิติการเรียนรู้ในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีความโดดเด่น สถานที่ท่องเที่ยวโครงการหลวง  โครงการพระราชดำริ   พร้อมทั้งได้ศึกษาพุทธศาสนา รวมทั้งได้ปฏิบัติธรรมในโอกาสเดียวกัน

นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ  ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ กล่าวว่า “ทั่วทั้งประเทศไทยมีโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อยู่มากมาย แต่ละโครงการล้วนมีคุณค่าต่อการศึกษาเรียนรู้  การที่สถาบันฯ เข้ามามีส่วนร่วมโดยคัดสรรการเข้าศึกษาเรียนรู้ทุกเส้นทาง เช่น โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี อันเป็นต้นกำเนิดของทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง    ในเส้นทางลพบุรี สระบุรี และเพชรบูรณ์   โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  เส้นทางเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์  เป็นต้น”

นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช  กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กล่าวว่า “หอจดหมายเหตุ จัดโครงการนี้เพื่อส่งเสริมนำสู่การท่องเที่ยวที่ได้ครบถ้วนแห่งการบูชาและการบุญ คือได้ทำทั้งอามิสบูชา และปฏิบัติบูชา ได้ทำบุญกิริยาครบถ้วนทั้ง ๓ ขั้น การทำทาน การถือศีล และการปฏิบัติภาวนา เรียนรู้ในธรรมที่จะไปพบแก่นของพระธรรม  ขณะเดียวกัน  ได้ท่องเที่ยว และศึกษาประวัติการสถาปนาพุทธศาสนาในดินแดนทั่วไทยแบบย้อนยุคนับพันๆ ปี     ทั่วประเทศ        

เปิดการเดินทางนำร่องเดือนตุลาคมนี้ เส้นทางราชบุรี – นครปฐม นำปฏิบัติธรรมที่จังหวัดนครปฐม  นมัสการพระบรมสารีริกธาตุที่ราชบุรี พระปฐมเจดีย์ ส่วนอีก ๑๑ เส้นทางต่อมา ได้แก่   พฤศจิกายน   เส้นทางลพบุรี – เพชรบูรณ์ – สระบุรี   ธันวาคม   เส้นทางสุราษฏร์ธานี   ส่วนในปี ๒๕๕๕ เริ่มจากมกราคม เส้นทางนครศรีธรรมราช  กุมภาพันธ์ เส้นทางสุพรรณบุรี – กาญจนบุรี  มีนาคม เส้นทางพิษณุโลก – เพชรบูรณ์  เมษายน เส้นทางเพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ์  พฤษภาคม เส้นทางนครราชสีมา – มหาสารคาม – กาฬสินธุ์ – สกลนคร  มิถุนายน เส้นทางฉะเชิงเทรา – ปราจีนบุรี – ชลบุรี  กรกฎาคม  เส้นทางสุรินทร์ – ศรีษะเกษ – อุบลราชธานี  เส้นทางสุดท้ายสิงหาคม ลำปาง – ลำพูน – เชียงใหม่   รวมทั้งเส้นทางแพร่ – น่าน ซึ่งจะกำหนดวันเดินทางในช่วงที่สภาวะอากาศเหมาะสม”

 บินหลา สันกาลาคีรี  นักเขียนสารคดีท่องเที่ยว กล่าวว่า “จากการได้ร่วมเขียนสารคดีเที่ยวทั่วไทยให้ถึงธรรม ในหนังสือแนะนำ ๕๐ สถานปฏิบัติธรรมทั่วประเทศไทย ถือเป็นการเปิดพื้นที่ธรรมในหัวใจสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมมือใหม่ที่มีการแนะนำการท่องเที่ยวเรียนรู้ประวัติศาสตร์และศรัทธาศาสนา ทำให้พบว่าการท่องเที่ยวยังมีพื้นที่อีกมาก พอๆ กับการเรียนรู้และปฏิบัติธรรม และที่สำคัญคือ ทั้ง ๒ สิ่งนี้ไปด้วยกันได้  ทั้งคนชอบเที่ยว และคนนิยมปฏิบัติธรรม โดยเฉพาะทำให้คนชอบเที่ยว และผู้นิยมปฏิบัติธรรมได้มาพบกัน หรือไปด้วยกันได้ ต่างจากที่บางครอบครัว บางคู่ ต้องแยกกันไปคนละทางคนละที แต่การท่องเที่ยวแบบใหม่นี้ทำให้ไปด้วยกันได้  ทั้งช่วยให้หลายๆ คนที่ยังไม่เคยปฏิบัติธรรมได้ทดลองปฏิบัติธรรมด้วย

ผู้สนใจร่วมเที่ยวทั่วไทย หัวใจถึงธรรมรอบพิเศษกับหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เดือนละ ๑ เส้นทาง รับจำนวนจำกัด โทรศัพท์ ๐๒ – ๙๓๖๒๘๐๐ หรือ ๐๘๖ – ๖๖๖๒๔๒๔, ๐๘๑ – ๗๑๕๖๘๔๓ หรือ info@bia.or.th, plearndhamma@gmail.com, www.dhamma4u.com, www.bia.or.th, www.facebook.com/buddhadasaarchives

แสดงผล 25 ครั้ง