ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณี “ตักบาตรขนมครก-น้ำตาลทราย”

วัดแก่นจันทร์เจริญ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม และ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม จัดงานประเพณี “ตักบาตรขนมครก-น้ำตาลทราย” จัดขึ้นในวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี ซึ่งในปีนี้ได้ตรงกับวันที่ 5 กันยายน 2554 โดยกำหนดจัดงานขึ้นตั้งแต่เวลา 07.00-13.00 น. ณ วัดแก่นจันทร์เจริญ ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

นางสาวอังคณา พุ่มผกา ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม(สมุทรสงคราม นครปฐม สมุทรสาคร)   กล่าวว่า  ประเพณี ตักบาตรขนมครก-น้ำตาลทราย โดยประเพณีตักบาตรขนมครก-น้ำตาลทราย ของวัดแก่นจันทร์เจริญ ได้จัดต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลากว่า 80 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2473 สมัยที่หลวงปู่โห้ เป็นเจ้าอาวาส  โดยมีชาวบ้าน พุทธศาสนิกชน นักเรียน อาจารย์  ร่วมแรงร่วมใจกันสืบทอดประเพณีที่ดีงามด้วยความศรัทธาและความเชื่อที่หลากหลาย จนกระทั่งถึงปัจจุบันมีความเชื่อกันว่า การตักบาตรขนมครก-น้ำตาลทราย จะทำให้พบเนื้อคู่เหมือนขนมครกที่ต้องมี 2 ฝา และมีความรักหวานชื่นเหมือนน้ำตาลทราย ซึ่งในปีนี้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การแสดงระบำขนมครก การสาธิตขั้นตอนการทำขนมครกจากนักเรียน การแข่งขันการขูดมะพร้าวของเด็กและเยาวชน การแข่งขันเรือขนมครก เป็นต้น จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมกันสืบสานประเพณี ที่ดีงาม อีกทั้งยังเป็นการทำบุญอีกทางหนึ่ง ที่แตกต่างจากการทำบุญรูปแบบอื่นๆ ด้วย

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วัดแก่นจันทร์เจริญ โทร. 0 3473 0760 , 0 3476 1510 หรือ อบต.บางพรม โทร. 0 3473 0516 หรือ  ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม โทร. 0 3475 2847-8  E-mail : tatsmsk@tat.or.th

แสดงผล 32 ครั้ง