ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

คาราวานปลูกป่า หรรษาลดโลกร้อนกับ ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม โดยนางสาวอังคณา  พุ่มผกา ผู้อำนวยการสำนักงาน ร่วมกับทีมจักรยานสิงห์สลาตัน , บริษัทบุญถาวร เซรามิค จำกัด , ธนาคารออมสิน สาขาอัมพวา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  ได้ดำเนินการจัดโครงการ “คาราวานปลูกป่า หรรษาลดโลกร้อน”  ไปเมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2554 เส้นทางกรุงเทพ ฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร นำนักปั่นจักรยานท่องเที่ยว จำนวน 124 คน  ร่วมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลนที่บ้านคลองช่อง ตำบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม และท่องเที่ยว ณ ศาลพันท้ายนรสิงห์ อุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิม โครงการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นและฟื้นฟูทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติ จังหวัดสมุทรสาคร โดยได้รับเกียรติจากนายสมชาย  ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง ททท. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ฯ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้สนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิด 7 Greens ของ ททท. นอกจากนี้ยังสร้างความภาคภูมิใจให้กับนักปั่นจักรยานที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ลดภาวะโลกร้อน สอดคล้องกับแนวทางส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว ของ ททท. ภายใต้แคมเปญ “เที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน” ด้วยการร่วมมือกันปลุกจิตสำนึก มุ่งเน้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ แบบรักษาคุณค่า ปกป้อง ดูแล รักษาความมั่งคั่งของทรัพยากร ซึ่งจะนำไปสู่ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป

แสดงผล 28 ครั้ง