ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดตรัง ประจำปี 2554

ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดตรัง เป็นประเพณีเก่าแก่ที่ชาวตรังเชื้อสายจีนถือปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานว่า  150 ปี  เกิดขึ้นพร้อมกับการอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเมืองตรังของกลุ่มชาวจีนฮกเกี้ยนที่อพยพมาจากเมืองจีน โดยทางเรือและขึ้นที่ท่าเรือกันตัง และเมื่อตัวเมืองตรังย้ายจากกันตังมาตัวเมืองตรัง กลุ่มชาวจีนก็ล่องเรือต่อมาตามแม่น้ำตรัง โดยมาขึ้นฝั่งที่บ้านท่าจีน อยู่ในเขตตำบลบางรัก อำเภอเมืองในปัจจุบัน   และนำประเพณีลัทธิความเชื่ออย่างเช่นประเพณีถือศีลกินผักมาจัดด้วย  เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจ ความสามัคคีในการอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ซึ่งในตัวเมืองตรังมีการจัดประเพณีถือศีลกินผักครั้งแรก ที่วัดปอนด์ หรือบริเวณวัดประสิทธิชัย(วัดท่าจีน)ในปัจจุบัน ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดตรังจึงถือกำเนิดขึ้นนับตั้งแต่นั้นมา ต่อมาเมื่อชาวตรังมีความเลื่อมใสศรัทธา ความเชื่อบาปบุญในการถือศีลกินผักมากขึ้น จึงได้ร่วมกันถือศีลกินผักเพิ่มขึ้น ก็ได้ย้ายสถานที่จัดงานและก่อตั้งเป็นศาลเจ้าอย่างถาวร กอปรกับในยุคต่อมามีการตั้งศาลเจ้าเพิ่มขึ้น แต่ละศาลเจ้าก็นำประเพณีถือศีลกินผักมาจัดด้วยเช่นกัน  ทำให้ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดตรังยังคงปฏิบัติต่อกันมาอย่างเคร่งครัดจวบจนทุกวันนี้

ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดตรัง ประจำปี 2554  จัดระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 5 ตุลาคม 2554  ณ ศาลเจ้าต่างๆ ทั่วทั้งจังหวัดตรัง  โดยในตัวเมืองตรังหรือในเขตเทศบาลนครตรังมีศาลเจ้าหลักๆ คือ ศาลเจ้ากิวอ่องเอี่ย   ศาลเจ้าพ่อหมื่นราม  ศาลเจ้าพ่อเสือ  ศาลเจ้าไต่เสี่ยฮุดโจ้ว   โดยวันที่ 26 กันยายน 2554  จะมีพิธียกเสาเต็งโก  และอัญเชิญตะเกียงไฟพระฤกษ์ 9 ดวง ขึ้นสู่ยอดเสา เพื่อประกาศการเริ่มต้นแห่งการถือศีลกินผักประจำปี  มีพิธีกรรมหลักๆ อาทิ พิธีเวียนธูปเวียนเทียน  พิธีข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์  พิธีไต่บันไดมีด   พิธีชุดหยิวหรือพระออกเที่ยว เพื่อเยี่ยมประชาชนตามบ้านเรือน  เป็นต้น   นอกจากพิธีกรรมในศาลเจ้าแล้ว  เทศบาลนครตรังได้จัดเทศกาลงานประเพณีถือศีลกินผัก  บริเวณหน้าเทศบาลนครตรัง  เพื่อส่งเสริมการถือศีลกินผักและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง   โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ พิธีสวดมนต์ การเดินธูปเวียนเทียน  การประกวดธิดาเจ้าแม่กวนอิม  การแสดงมังกร  สิงโต  และการแสดงทางวัฒนธรรมอีกมากมาย   ทำให้บรรยากาศของจังหวัดตรังในช่วงการถือศีลกินผัก9 วัน 9 คืน เติมไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งวิถีชีวิตชาวตรัง  มนต์ขลังแห่งความศรัทธา และคึกคักเนื่องแน่นด้วยผู้คนนุ่งขาวห่มขาว

ทั้งนี้ ท่านสามารถสักการะไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลเจ้าต่างๆ ในจังหวัดตรัง อาทิ

ศาลเจ้ากิวอ่องเอี่ย (เป็นศาลเจ้าแห่งแรกของที่มีการประเพณีถือศีลกินผัก) มีองค์กิวอ๋องไต่เต่เป็นองค์ประธานประจำศาล  ช่วยขจัดปัดเป่าความทุกข์  เรื่องเจ็บไข้ได้ป่วย  คดีความ

ศาลเจ้าพ่อหมื่นราม  มีองค์เจ้าพ่อหมื่นรามเป็นองค์ศักดิ์สิทธิ์ประจำศาล ขอพรให้ทำการค้าเจริญรุ่งเรือง

ศาลเจ้าไต่เสื่ยฮุดโจ้ว  มีองค์ไต่เสี่ยฮุดโจ้ว หรือ องค์เห้งเจีย เป็นองค์ศักดิ์สิทธิ์ประจำศาล  สามารถขอความช่วยเหลือได้ทุกเรื่อง แต่ที่เด่นได้แก่  การดูฤกษ์การเปิดกิจการร้านค้า    การตั้งหิ้งพระ  ศาลเจ้าที่ และการเจิมรถใหม่ การแก้คุณไสย

ศาลเจ้าพ่อเสือ  มีองค์ศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลเจ้าคือเจ้าพ่อเสือ  เด่นในเรื่องปัดเป่าความเจ็บป่วย  ธุรกิจการค้า

ศาลเจ้าท่ามกงเยี่ย  มีองค์ยุวเทพท่ามกงเยี่ย  เป็นองค์ศักดิ์สิทธิ์ประจำศาล  เด่นในเรื่องการประทานบุตร  ประชาชนจากจังหวัดต่างๆ จึงมักจะเดินทางมาขอพร และได้สมปรารถนาเสมอ

ททท.สำนักงานตรัง ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมถือศีลกินผักจังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 5 ตุลาคม 2554  และสอบถามรายละเอียดการจัดงานได้ที่ ททท.สำนักงานตรัง โทร. 0 7521 5867, 0 7521 1058, หรือ เทศบาลนครตรัง โทร. 0 7521 8017

แสดงผล 6 ครั้ง