ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. สำนักงานแพร่ เชิญร่วมงาน “แพร่..เสน่ห์มรดกล้านนา เฉลิมหล้ามหาราชัน”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ และร่วมงานกิจกรรมทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ในงาน “แพร่..เสน่ห์มรดกล้านนา เฉลิมหล้ามหาราชัน”  ในวันที่ ๑-๒ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. ณ บริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ์ และบริเวณสี่แยกน้ำพุ (วงเวียนพรหมวิหาร ๔) หน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ ชมกิจกรรมทางวัฒนธรรม และซื้อสินค้าที่ระลึกท้องถิ่น

นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ กล่าวว่า จังหวัดแพร่ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ กำหนดมหกรรมวัฒนธรรมสรรสร้าง เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปี ๒๕๕๔ ภายใต้ชื่องาน “แพร่.. เสน่ห์มรกดล้านนา เฉลิมหล้ามหาราชัน” ในวันพฤหัสบดี-ศุกร์ที่ ๑-๒ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. ณ บริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ์ และบริเวณสี่แยกน้ำพุ (วงเวียนพรหมวิหาร ๔) หน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยวตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดแพร่ และโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 

ภายในงานกำหนดให้มีกิจกรรมต่างๆ มากมายที่น่าสนใจ อาทิ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ และพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, การแสดงบนเวทีกลาง, นิทรรศการ และการสาธิตจัดแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นพิธีกรรมพื้นบ้าน ซึ่งมาจากความเชื่อต่างๆ เช่น พิธีบายศรี, เครื่องสืบชะตา, การตัดตุง ๑๒ ราศี, การแสดงดนตรีพื้นบ้านการละเล่นพื้นบ้าน ตลอดจนการสาธิต ผลิต และจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมพื้นเมือง และสินค้าของที่ระลึกจากผลิตภัณฑ์เหลือใช้ อาทิ ผ้าทอมือ ผ้าด้นมือ ผ้าหม้อห้อม เครื่องเงิน เครื่องไม้, ขี้เลื่อย, การสานหมวกใบมะพร้าว, หัตถกรรมจักรสาน, งานเย็บใบตอง, การเขียนอักษรล้านนาแบบดั้งเดิมบนในลานสู่คอมพิวเตอร์, การทำอาหารพื้นบ้านคาว-หวาน, ยาสมุนไพรพื้นบ้าน, การประกวดภาพถ่ายและภาพถ่ายเก่านิทรรศการอวดเก่า (เสน่ห์ของเก่าย้อนยุค), รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ได้เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวผู้สนใจ ได้ชมการสาธิต ได้สัมผัสเรียนรู้ สอบถามแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น โดยจะมีพิธีเปิด และขบวนแห่งด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างยิ่งใหญ่ ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. 

ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ “แพร่..เสน่ห์มรดกวัฒนธรรมล้านนา ๘๔ พรรษา เฉลิมหล้ามหาราชัน” ในวันพฤหัสบดี-ศุกร์ที่ ๑-๒ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.   ณ บริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ์ และบริเวณสี่แยกน้ำพุ (วงเวียนพรหมวิหาร ๔) หน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ โทรศัพท์ ๐ ๕๔๖๒ ๕๔๙๖

แสดงผล 13 ครั้ง