ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

งานตลาดริมน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์ ไหว้พระ 9+1วัด (นนทบุรี)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ขอเชิญนักท่องเที่ยวร่วม งานตลาดริมน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์ ไหว้พระ 9+1วัด ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2554 เป็นต้นไป ณ ตลาดริมน้ำ วัดใหญ่สว่างอารมณ์  จ.นนทบุรี     โดยเรือจะล่องรอบเกาะเกร็ดเพื่อนำนักท่องเที่ยวสักการะขอพรพระพุทธรูป สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เพื่อความเป็นสิริมงคล ได้แก่ วัดเสาธงทอง วัดไผ่ล้อม วัดปรมัยยิกาวาส วัดฉิมพลีสุทธาวาส วัดกลางเกร็ด วัดเชิงเลน วัดท่าอิฐ วัดแสงสิริธรรม วัดใหญ่สว่างอารมณ์ และวัดบางจาก นอกจากนี้นักท่องเที่ยวสามารถเดินเที่ยวชมและ เลือกซื้อสินค้าการเกษตร สินค้ากลุ่มแม่บ้าน สินค้าวิสาหกิจชุมชน รวมถึงสินค้าโอท็อป ติดไม้ติดมือกลับบ้าน

การล่องเรือ แบ่งเป็น 3 รอบ

รอบที่ 1 เรือออกเวลา 10.00 น.

รอบที่ 2 เรือออกเวลา 12.00 น.

รอบที่ 3 เรือออกเวลา 14.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2591-6700 ต่อ 341 หรือ 08 1384 4612

แสดงผล 25 ครั้ง