ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. ขอเชิญนักท่องเที่ยวหัวใจใหม่ “เที่ยวไป อนุรักษ์ไป” ในงานประเพณีบวชนาคช้างเฉลิมพระเกียรติฯ จ.สุรินทร์

   จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดจัดงาน “ประเพณีบวชนาคช้างเฉลิมพระเกียรติฯ” ประจำปี ๒๕๕๔ ในวันที่ ๑๕-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์  

    นางสาวบุณยานุช วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานสุรินทร์ กล่าวว่า หมู่บ้านช้าง  บ้านตากลางเป็นหมู่บ้านเลี้ยงช้างที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีชุมชนที่มีความสามารถในการฝึกหัดช้างและภาษาพูดของตนเองคือ ภาษากวยหรือกูย ซึ่งยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีโบราณมาแต่บรรพบุรุษ อาทิเช่น การเซ่นไหว้ศาลปะกำ (การเซ่นไหว้บรรพบุรุษเพื่อเอาฤกษ์เอาชัยก่อนออกไปคล้องช้าง) ประเพณีการแต่งงานและการบวชที่สำคัญอีกงานหนึ่งคือ “งานประเพณีบวชนาคช้าง” เป็นงานประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาช้านาน ชาวกวยจะนำบุตรหลานที่มีอายุครบ ๒๐ ปี และอยู่ในละแวกเดียวกัน จะนัดบวชพร้อมกัน โดยเชื่อว่าการบวชนี้ถ้าจะให้ได้ชื่อเสียงหรือบุญมากจะต้องขี่ช้างแล้วแห่ไประยะไกลๆ โดยมีผู้คนร่วมขบวนแห่นาคเป็นจำนวนพันคน และจะแห่นาคด้วยช้างไปที่วังทะลุ ซึ่งเป็นบริเวณที่ลำน้ำชีไหลมาบรรจบกับลำน้ำมูล และจะทำพิธีบรรพชาอุปสมบทที่บริเวณดอนบวช (บริเวณที่เป็นเกาะกลางแม่น้ำ) เนื่องจากในอดีตที่วัดยังไม่มีโบสถ์ จึงเปรียบเกาะกลางแม่น้ำคือ “สิมน้ำ” ซึ่งการทำพิธีดังกล่าวจะจัดขึ้นในช่วงวันขึ้น ๑๓-๑๕ ค่ำ เดือนหก เป็นประจำทุกปี เพื่อให้พระที่บวชใหม่ได้ปฏิบัติธรรมในช่วงเข้าพรรษาจะได้บุญมากเพราะเป็นช่วงที่พระภิกษุเคร่งวินัย จังหวัดสุรินทร์จึงได้กำหนดจัดงาน “ประเพณีบวชนาคช้างเฉลิมพระเกียรติฯ” ประจำปี ๒๕๕๔ ขึ้นในวันที่ ๑๕-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ วัดแจ้งสว่าง และศูนย์คชศึกษาภายในหมู่บ้านช้าง อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์                                                                  

   กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีบวชนาคตามแบบชาวกวยโบราณ พิธีสู่ขวัญนาค ขบวนแห่นาคเฉลิม   พระเกียรติฯ ด้วยช้างนับร้อยเชือกไปบริเวณวังทะลุ  พิธีเซ่นไหว้ขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพิธีอุปสมบท  ภาคกลางคืนชมมหรสพสมโภช โดยมีกิจกรรมไฮไลท์  คือ ขบวนแห่นาคเฉลิมพระเกียรติฯ ด้วยช้างกว่า ๑๐๐ เชือก โดยนาคจะนุ่งโสร่งไหม สวมเสื้อสีขาว คลุมไหล่ด้วยผ้าหลากสี สวมชฎาบนศีรษะขึ้นแห่บนหลังช้าง ที่เขียนหน้าตาสวยงาม แล้วแห่จากหมู่บ้านไปจนถึงบริเวณวังทะลุ ขบวนนาคที่นั่งอยู่บนหลังช้างดูงดงาม ตระการตา ท่ามกลางเสียงดนตรีประโคมอันเป็นภาพที่น่าประทับใจ ซึ่งมีกำหนดการจัดงาน ดังนี้

• วันอาทิตย์ ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔          

เวลา ๐๘.๐๐ น.                           - พิธีโกนผมนาค ณ วัดแจ้งสว่าง

เวลา ๑๔.๐๐ น.                           - พิธีสู่ขวัญนาค ณ วัดแจ้งสว่าง

• วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔             

เวลา ๑๓.๐๐ น.                           - ขบวนแห่นาคเฉลิมพระเกียรติฯ ด้วยช้างนับร้อยเชือก อันยิ่งใหญ่ตระการตาเริ่มต้นจากศูนย์คชศึกษาไปดอนบวช (วังทะลุ) 

                                                    - พิธีเซ่นไหว้ขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลปู่ตา ณ บริเวณวังทะลุ

• วันอังคาร ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔           

เวลา ๑๓.๐๐ น.                           - พิธีอุปสมบท ณ วัดแจ้งสว่าง

พิเศษสุดในปีนี้ ททท. ขอเชิญนักท่องเที่ยวหัวใจใหม่ “เที่ยวไป อนุรักษ์ไป” รวมพลคนมอเตอร์ไซต์ หัวใจสีเขียว มาร่วมกันปลูกต้นไม้แห่งชาติ “ต้นราชพฤกษ์”(ต้นคูณ) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา       ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และลดภาวะโลกร้อน โดยขอนัดรวมพลังในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ และเดินทางไปปลูกต้นไม้พร้อมกันที่ศูนย์คชศึกษา หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ (เดินทางด้วยพาหนะตนเอง) สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  สำหรับผู้สมัคร ๒๐๐ ท่านแรกจะได้รับเสื้อยืด GREEN HEART : LOVE ELEPHANT LOVE THE WORLD (สมัครก่อนได้ก่อน)

   นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมชมงานประเพณีบวชนาคช้างเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งมีกิจกรรม ที่สำคัญ เช่น พิธีสู่ขวัญนาค ขบวนแห่นาคเฉลิมพระเกียรติฯ ด้วยช้างกว่า ๑๐๐ เชือก และมหรสพต่าง ๆ ระหว่างวันที่ ๑๕ –๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ด้วย สนใจสอบถามข้อมูลเ พิ่มเติมได้ที่ :

          - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๑๙๗๕

          - ศูนย์คชศึกษา โทร. ๐ ๔๔๑๔ ๕๐๕๐

          - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์

           โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๔๔๔๗ – ๘    E-mail : tatsurin.tat.or.th

           www.tourismthailand.org   หรือโทร. ๑๖๗๒

แสดงผล 36 ครั้ง