ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. ต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทจากจีน กว่า 4 พันราย ในโอกาสเลือกไทยเป็นสถานที่จัดประชุมและท่องเที่ยว

เย็นวันนี้ (5 พฤษภาคม 2554)  ณ อาคารผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ   นางจำนงค์  จุณณะปิยะ  ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานในการต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวชาวจีน ซึ่งดำรงตำแหน่งระดับผู้บริหารและพนักงานของบริษัท Infinitus (China) Co., Ltd. จำนวน 150 คน ในโอกาสเดินทางเข้ามาประชุมสัมมนาและท่องเที่ยวในประเทศไทย

 สำหรับการเดินทางครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก ททท. บริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด และบริษัท Guangzhou Huiyue International Travel Service Co., Ltd. จากสาธารณรัฐประชาชนจีน สนับสนุนการจัดประชุมของคณะนักท่องเที่ยวจากบริษัท Infinitus (China) Co., Ltd. จำนวนทั้งหมด 4,200 คน โดยจะทยอยเดินทางเข้ามาเยือนประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 5 - 15 พฤษภาคม 2554  พร้อมทั้งเดินทางไปทัศนศึกษายังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ อาทิ  สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์  สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี และล่องเรือชมบรรยากาศความงามและวิถีชีวิตแบบไทยริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นต้น 

นอกจากนี้ ททท. ยังได้เตรียมพิธีต้อนรับคณะดังกล่าวขึ้นอีกครั้งในวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 เวลา 18.00 น. ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ซึ่งมีคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัท Infinitus (China) Co., Ltd. ร่วมเดินทางจำนวน 138 คน พร้อมทั้งจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรม (กลองยาว) เพื่อต้อนรับและสร้างบรรยากาศความบันเทิงให้แก่นักท่องเที่ยว

นางจำนงค์  กล่าวว่า “ประเทศไทยและจีนมีความสัมพันธ์มายาวนานตั้งแต่ครั้งอดีต ทั้งการติดต่อด้านการค้าและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  ปัจจุบันมีการพัฒนาเส้นทางคมนาคมทั้งทางบกและท

างอากาศ ทำให้สามารถเดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการเที่ยวบินตรงจากเมืองหลักมายังประเทศไทย เป็นผลให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศได้อีกทางหนึ่ง  ในส่วนของรัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญด้านการท่องเที่ยวระหว่างทั้งสองประเทศเป็นอย่างมาก โดยมีมาตรการอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนในด้านต่าง ๆ อาทิ การตรวจลงตราเข้าเมือง การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว เป็นต้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทยได้รับความสะดวกและความประทับใจมากขึ้น ซึ่งการเดินทางมาจัดการประชุมสัมมนาในประเทศไทยของคณะบริษัท Infinitus (China) ในครั้งนี้  แสดงถึงความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในฐานะแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพของตลาดจีนได้เป็นอย่างดี  ในด้านความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ และความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวของประเทศไทย ทำให้เกิดแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น ”

จากการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดจีนในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีน เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยเพิ่มขึ้นทุกปี  โดยสถิตินักท่องเที่ยวในปี 2553 มีจำนวนถึง 1.1 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2552 คิดเป็นอัตราร้อยละ 45

แสดงผล 35 ครั้ง