ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอเชิญร่วมงาน “มหัศจรรย์ 2 ฝั่งทะเลใต้” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 26-29 พฤษภาคม 2554 นี้

   ททท. กำหนดจัดงานส่งเสริมการขาย (Consumer Fair) “มหัศจรรย์ 2 ฝั่งทะเลใต้” ระหว่างวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2554 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยใช้แนวคิด “เที่ยวใต้ ... ช่วยใต้” เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมและดินโคลนถล่มเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา งานส่งเสริมการขายนี้จัดขึ้นเป็นกรณีพิเศษเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการจากพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม นำเสนอสินค้าต่อกลุ่มนักท่องเที่ยวและประชาชนที่สนใจโดยตรง อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแหล่งท่องเที่ยวภาคใต้ที่สามารถให้บริการได้เป็นปกติแล้ว

   งาน “มหัศจรรย์ 2 ฝั่งทะเลใต้” จะจัดขึ้นบริเวณโซนซี ชั้น 2 และโซนพลาซ่า  ททท. จัดสรรพื้นที่ให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จำนวน 170 บูธ  เพื่อเสนอขายแพ็คเกจ รายการนำเที่ยว บริการเรือ สปา ล่องแก่ง การดำน้ำ โรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์  ฟาร์มสเตย์ แพที่พัก และอื่น ๆ  จาก 14 จังหวัดภาคใต้  จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเยี่ยมชม เลือกซื้อ และให้กำลังใจแก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวอันจะเป็นการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภาคใต้ได้อีกทางหนึ่งตามแนวคิด “เที่ยวใต้ ... ช่วยใต้” 

แสดงผล 23 ครั้ง