ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ขอเชิญเที่ยวงานมหกรรม “WORLD RECORD FOR THAI MASSAGE” ที่อิมแพค เมืองทองธานี

                   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานมหกรรม “WORLD RECORD FOR THE MASSAGE”  ในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2554 ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ ททท. จัดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ระหว่างวันที่ 8 – 12 มิถุนายน 2554

                   กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  ได้จัดทำโครงการมหกรรม “WORLD RECORD FOR THAI MASSAGE” ในปีงบประมาณ 2554 เพื่อยกระดับและส่งเสริมศักยภาพของสถานประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพในประเทศไทยให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสูงขึ้น จนได้รับการยอมรับในระดับสากลและยังเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรม  ประเพณีอันดีงามของไทยสู่สายตาชาวโลกโดยก้าวสู่การบันทึกในกินเนสบุ๊ค รูปแบบการจัดงานจะจัดกิจกรรมเผยแพร่อัตลักษณ์ด้านสุขภาพแบบไทยใน 4 จังหวัดเด่น คือ ภูเก็ต  สุราษฎร์ธานี อุบลราชธานี และเชียงใหม่  โดยภายในงานจะจัดให้มีการนวดประคบแบบไทย หรือนวดแผนไทยที่เป็นอัตลักษณ์ในแต่ละจังหวัด และไฮไลท์ของงานคือ การนวดประคบแบบไทย จำนวน 1,300 คู่  เพื่อลงบันทึกในกินเนสบุ๊ค ในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2554 นอกจากนี้ยังมีการสาธิตถึงรูปแบบและองค์ประกอบของการจัดบริการสปาเพื่อสุขภาพที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมทั้งมีการออกบูธของสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองคุณภาพและมาตรฐาน

                   ผลของการจัดงานครั้งนี้ จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนางานธุรกิจบริการสุขภาพแบบครบวงจร ด้วยการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วน  ส่งผลให้เกิดกระแสการนำบริการเพื่อสุขภาพแบบวิถีไทยไปใช้ในชีวิตประจำวันทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติ  สร้างรายได้และเผยแพร่ชื่อเสียง  จนทำให้ประเทศไทยสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้นำของเอเชียได้อย่างแท้จริง

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท์ โทร. 0 2951 0792 ต่อ 104 โทรสาร 0 2951 0792 ต่อ 106

แสดงผล 10 ครั้ง