ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเศรษฐกิจ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต จับมือภาคธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงา จัดกิจกรรม Phuket Great Time ส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วง Green Season

 

นายปรเมศวร์  อมาตยกุล ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  กล่าวว่า ปัจจุบันรูปแบบการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวได้เปลี่ยนแปลงไป และมีแนวโน้มนิยมเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเองมากขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยและเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคต่างๆสู่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงามากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดการไหลเวียนของนักท่องเที่ยวในพื้นที่ต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนเมษายน-ตุลาคม 2554 และเพื่อประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น อาทิ  เช่นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ชุมชนบ้านโคกไคร เกาะตาชัย อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือการดำเนินงานด้านการตลาดแบบบูรณาการกันระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจการท่องเที่ยวโดยเฉพาะธุรกิจที่พัก สายการบิน และบริษัทรถเช่า ในการดำเนินการตลาดเชิงรุก ททท.สำนักงานภูเก็ต จึงได้กำหนดจัดโครงการ Phuket  Great  Time ขึ้น  โดยนำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่จูงใจให้เกิดการตัดสินใจซื้อและเดินทางเข้ามาจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงา มากขึ้นภายใต้แบรนด์ “ภูเก็ต พังงา ทะเลใต้ที่หมายของคนทุกระดับ”  โดยให้นักท่องเที่ยวสามารถวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวได้ทั้งในช่วงวันหยุดและวันธรรมดาพร้อมเลือกซี้อรายการนำเที่ยวเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองในรูปแบบ  6 รูปแบบ 6 ราคา ดังนี้

 1. ภูเก็ต พังงา ราคาจิ๊บจิ๊บ A  เที่ยวเป็นคู่ท่านละ 2,450 บาท รถขับ 3 วัน ห้องพักแบบสแตนดาร์ด 2 คืน
 2 .ภูเก็ต พังงา ราคาจิ๊บจิ๊บ B  เที่ยวเป็นคู่ท่านละ 4,950 บาท รถขับ 3  วัน ห้องพักแบบ  พูลวิลล่า 2 คืน
 3 .ลัดฟ้าตะลุยเกาะภูเก็ต พังงา  A  เที่ยวเป็นคู่ท่านละ 5,500 บาท ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ รถขับ 3 วัน ห้องพักแบบสแตนดาร์ด 2  คืน
 4. ลัดฟ้าตะลุยเกาะภูเก็ต พังงา  B  เที่ยวเป็นคู่ท่านละ 8,800 บาท ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ รถขับ 3 วัน ห้องพักแบบพูลวิล่า2 คืน
 5. เที่ยวสนุกมีสไตล์สบายกระเป๋า  เที่ยวเป็นคู่ท่านละ 13,000 บาท ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ  ( โดยสารการบินบางกอกแอร์เวย์ ) รถขับ 3 วัน ห้องพักแบบพูลวิลล่า 2  คืน
 6. Click & Go นักท่องเที่ยวสามารถเลือกสายการบิน และโรงแรมเข้าร่วมโครงการที่ท่านพอใจ

นายปรเมศวร์ กล่าวต่อไปว่า กลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายสำหรับการจัดทำโครงการ Phuket  Great  Time คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่พำนักในประเทศไทย  ซึ่งนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถติดต่อซื้อแพคเก็จท่องเที่ยวในโครงการผ่านการออกบู๊ท และทาง www.phuketgreattime.com , http:// www.facebook.com/phuketemagazine หรือ Call Center 1672, 076-376206 ระหว่างเดือนเมษายน-ตุลาคม 2554

 ทั้งนี้ โครงการ Phuket  Great  Time ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากภาคธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา สายการบินนกแอร์และสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เพื่อนำเสนอโปรแกรมพิเศษสุดให้นักท่องเที่ยวได้เลือกเดินทางตามแพคเก็จที่นำเสนอ  อย่างไรก็ตามคาดว่า โครงการ Phuket  Great  Time จะได้รับการตอบรับจากกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยคาดว่านักท่องเที่ยวจะตัดสินใจซื้อแพคเก็จท่องเที่ยว ซึ่งจะก่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในช่วง Green Season ของนักท่องเที่ยวชาวไทยจากภูมิภาคต่างๆ สู่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงามากยิ่งขึ้น

แสดงผล 54 ครั้ง