ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. ขอนแก่น ชวนชม ๕ งานบุญบั้งไฟ ที่ใจกลางภาคอีสาน

ายนพรัตน์  กอกหวาน   ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.)  สำนักงานขอนแก่นเปิดเผยว่า  งานประเพณีบุญบั้งไฟ ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นของชาวอีสานที่จัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน หรือเรียกว่า “ บุญเดือนหก ”  เพื่อบูชา “ พญาแถน ” เทพเจ้าแห่งฝน    โดยมีกิจกรรมหลัก ๒ กิจกรรม คือ  การจัดขบวนเซิ้ง (ฟ้อน)   บั้งไฟเอ้  หรือบั้งไฟที่ประดับตกแต่งอย่างงดงามแฝงไว้ด้วยเรื่องราวของตำนานพื้นบ้านท้าวผาแดง นางไอ่ และสงครามระหว่างพญาคันคากกับพญาแถน และกิจกรรมจุดบั้งไฟขึ้นสูงเพื่อบูชาพญาแถน ซึ่งแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามความจุของดินประสิว เช่น บั้งไฟหมื่น  (ความจุ ๑๒ กิโลกรัม)  บั้งไฟแสน (ความจุ ๑๐ หมื่น หรือ ๑๒๐ กิโลกรัม)   และบั้งไฟล้าน  (ความจุ ๕๐๐ กิโลกรัมขึ้นไป)   และในพื้นที่ใจกลางภาคอีสาน มีงานประเพณีบุญบั้งไฟที่จัดอย่างต่อเนื่องและงดงามยิ่งใหญ่ รวม ๕ งาน  ซึ่งผู้มาเยือนนอกจากจะได้ศึกษาขนบธรรมเนียมพื้นบ้านอันงดงามและสนุกสนานแล้ว ยังจะได้อิ่มบุญกับเส้นทาง “ ไหว้พระธาตุอีสาน ๔ เมือง รุ่งเรืองตลอดชีวิต ”  และชมแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายประเภทตามเส้นทางอย่างคุ้มค่า  งานบุญบั้งไฟ ณ ใจกลางภาคอีสานทั้ง ๕ งานประกอบด้วย

 งานบุญบั้งไฟเมืองพยัคฆภูมิพิสัย  จ.มหาสารคาม   (๒๗-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔) กราบพระธาตุนาดูน เพื่อเพิ่มพูนบารมี และเยือนหมู่บ้านทอเสื่อกกบ้านแพงเจ้าของรางวัล Thailand Tourism Award)

งานบุญบั้งไฟเมืองกระนวน   จ.ขอนแก่น   (๒๘-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔)  ชมสวนสัตว์เขาสวนกวาง  หมู่บ้านงูจงอาง  กราบพระธาตุขามแก่น รับมงคล “ ฟื้นเรื่องร้ายกลายเป็นดี ” และพระมหาธาตุแก่นนคร “ ก้าวหน้ารุ่งเรือง ”

งานบุญบั้งไฟเมืองปทุมรัตน์   จ.ร้อยเอ็ด   (๑-๓ มิถุนายน  ๒๕๕๔) ชมปรางค์ขอม กู่กาสิงห์  และกราบพระมหาเจดีย์ทรายวัดป่ากุง และชมบึงพลาญชัย ชมสิมวัดสระไตรนุรักษ์

งานบุญบั้งไฟเมืองสุวรรณภูมิ   จ.ร้อยเอ็ด   (๔-๕ มิถุนายน ๒๕๕๔) ชมสิมคู่วัดสระเกตุ  และปรางค์ขอมกู่พระโกนา 

งานบุญบั้งไฟเมืองพนมไพร   จ.ร้อยเอ็ด   (๑๖-๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔) ชมสิมวัดจักรวาลภูมิพินิจ  ชิมกุ้งบ้านจ้อก้อ  ช้อปผ้าไหมบ้านหวายหลึม และกราบพระมหาเจดีย์ชัยมงคล

ททท. จึงขอเชิญชวนผู้สนใจไปชื่นชมงานบุญบั้งไฟ  ณ  ใจกลางภาคอีสาน ทั้ง ๕ งาน  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :  ททท. สำนักงานขอนแก่น   โทร.๐๔๓-๒๔๔๔๙๘-๙

แสดงผล 14 ครั้ง