ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. เชิญชวนเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์ “รดน้ำดำหัว ถนนข้าวแคบ”

    เทศบาลตำบลบ้านตาก อ.บ้านตาก จ.ตาก กำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์  “รดน้ำดำหัวถนนข้าวแคบ” ประจำปี 2554 ขึ้น ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2554         ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ริมแม่น้ำปิง ฝั่งตะวันออก เชิงสะพานอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก และบริเวณถนนข้าวแคบ ถนนริมปิง ตั้งแต่เชิงสะพานอำเภอบ้านตาก – ท่าน้ำสุขาภิบาล (เก่า) หมู่ 6 ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก  เพื่อฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชาวอำเภอบ้านตากให้คงอยู่สืบไป เปิดโอกาสให้ประชาชนและ   นักท่องเที่ยวได้ร่วมสนุกสนานในเทศกาลวันสงกรานต์ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอบ้านตาก

ข้าวแคบ หมายถึง  “ข้าวเกรียบที่มีรสเค็มๆ อย่างข้าวเกรียบกุ้ง”  เป็นภาษาท้องถิ่นภาคเหนือ

ข้าวแคบเป็นอาหารพื้นบ้านชนิดหนึ่งที่ทำด้วยแป้งข้าวเจ้า หรือ ข้าวเหนียว เป็นแผ่นตากแห้ง เวลารับประทานจะทำเป็นยำข้าวเกรียบ เมี่ยง หรือ ปิ้ง/ย่าง

กิจกรรมในงานประกอบด้วย   พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป 9 วัด  การประกวดก่อพระเจดีย์ทราย   การประกวดซุ้มอาหารพื้นเมือง  ของดีบ้านตาก และจำหน่ายสินค้า OTOP การประกวด  หนูน้อย การประกวดแม่หม้าย   การแสดงดนตรี   การแสดงการละเล่นพื้นบ้านของนักเรียน นักศึกษา พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน    การละเล่นสงกรานต์ ภาคค่ำมีการแสดงดนตรี และกิจกรรมอื่นอีกมากมาย

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดของการจัดงานได้ที่

 -  สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านตาก โทร. 055-591251

 -  ททท. สำนักงานตาก โทร. 055-514341-3 E-mail : tattak@tat.or.th

แสดงผล 15 ครั้ง