ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. เชิญชวนเที่ยวงาน “สงกรานต์หาดทรายทอง”

   จังหวัดตาก  สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก และองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง กำหนดจัดงาน สงกรานต์ถนนข้าวแคบจังหวัดตาก  ณ บริเวณหาดทรายทอง     ริมแม่น้ำปิง  จังหวัดตาก  ระหว่างวันที่ 9 – 15 เมษายน 2554 ภายในงานมีกิจกรรม ขบวนศิลปวัฒนธรรม การแสดงศิลปวัฒนธรรม การประกวดดนตรี การประกวดอาหารปรุงด้วยข้าวแคบ   การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด และการแข่งขันมวยทะเล ฯลฯ

   จึงเชิญชวนเที่ยวงาน  สงกรานต์ถนนข้าวแคบจังหวัดตาก ณ บริเวณหาดทรายทอง ริมแม่น้ำปิง  จังหวัดตาก 

   โดยสอบถามรายละเอียดของการจัดงานได้ที่

     -  สำนักงานจังหวัดตาก โทร. 055-511546 , 055-512092

     -  สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก โทร.055-511532 , 055-514729

     -  องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง โทร.055-558419

     -  ททท. สำนักงานตาก โทร. 055-514341-3 E-mail : tattak@tat.or.th

แสดงผล 14 ครั้ง