ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. เชิญชวนเที่ยวงาน “สงกรานต์ฝั่งเมย”

สำนักงานเทศบาลเมืองแม่สอดและเทศบาลตำบลท่าสายลวด จังหวัดตาก กำหนดจัดงานเทศกาลสงกรานต์ และการแข่งขันมวยคาดเชือก ระหว่างวันที่ 12 – 16 เมษายน 2554 ณ ตลาดริมเมย อ.แม่สอด จ.ตาก   เป็นเทศกาลที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  ชมการประกวดนางสงกรานต์ไทย-พม่า  การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ชมมวยคาดเชือกไทย-พม่า  การจัดนิทรรศการ  การแสดงสินค้า OTOP และการแสดงทางวัฒนธรรมไทย-พม่า เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างความสัมพันธ์ไมตรีกันของทั้งสองประเทศ  จึงเชิญชวนเที่ยวงานเทศกาลสงกรานต์ และการแข่งขันมวยคาดเชือกไทย-พม่า ณ บริเวณริมแม่น้ำเมย อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

โดยสอบถามรายละเอียดของการจัดงานได้ที่

-  สำนักงานเทศบาลเมืองแม่สอด โทร. 055-531434

-  เทศบาลตำบลท่าสายลวด โทร.055-563043

-  ททท. สำนักงานตาก โทร. 055-514341-3 E-mail : tattak@tat.or.th

แสดงผล 55 ครั้ง