ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

โครงการ สะพายกล้อง ท่องไทย ตอน หลงเสน่ห์ทะเลบูรพา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  สำนักงานพัทยา  กำหนดจัดโครงการ  ส่งเสริมการเดินทางเชื่อมโยงภูมิภาค  “สะพายกล้อง  ท่องไทย”  ตอน  หลงเสน่ห์ทะเลบูรพา  ระหว่างวันที่  25-27  มีนาคม  2554  เส้นทาง  พัทยา – จันทบุรี – เกาะหมาก (จ.ตราด) – พัทยา  ร่วมกับ สมาคมสื่อมวลชนศรีราชา  ชมรมสื่อมวลชนพัทยา  และเมืองพัทยา  เดินทางทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันออกตามเส้นทางใหม่ ดูงานด้านการท่องเที่ยวและดูงานด้านสิ่งแวดล้อมการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวแบบวิถีชีวิตพอเพียง ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดและการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยงอันดีในทิศทางเดียวกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ ด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้เป็นที่แพร่หลาย  เป็นการสร้างกระแสการท่องเที่ยวอย่ารู้ค่ารักษาสิ่งแวดล้อม  ควบคู่ไปกับการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  และเป็นการสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาคของรัฐบาล  โดยคณะสื่อมวลชนร่วมทำกิจกรรม  ดำน้ำ  ดูความสวยงามของโลกใต้ท้องทะเล  ความสวยงามของหมู่ปลาน้อยใหญ่ และชมความสมบูรณ์ของเหล่าปะการัง  นั่งรถชมความสวยงามของบรรยายกาศรอบ ๆ เกาะหมาก   เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบ ต่อไปใน อนาคต

แสดงผล 9 ครั้ง