ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. ขอเชิญร่วมสืบสานงานบุญ ขึ้นเขาไหว้พระ เคาะระฆังพันใบ กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) กำหนดจัดงาน “ประเพณีขึ้นเขาสวาย เคาะระฆังพันใบ กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์” ประจำปี ๒๕๕๔ ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔ ณ วนอุทยานพนมสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เพื่ออนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์

นางสาวบุณยานุช วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานสุรินทร์ เปิดเผยว่า ในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๕ ของทุก ๆ ปี ชาวสุรินทร์ที่มีความเชื่อและศรัทธาต่อศาสนาพุทธจะถือว่าเป็นวันสำคัญที่จะต้องเดินขึ้นเขาพนมสวายเพื่อไปจาริกแสวงบุญ วนอุทยานพนมสวายหรือเขาสวายอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดสุรินทร์ ห่างจากตัวเมือง ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร มีลักษณะเป็นภูเขาเตี้ยๆ มียอด ๓ ยอด  ประกอบด้วย พนมกรอน (เขาคอก) ที่ตั้งสถูปหลวงปู่ดูลย์ อตุโล  พนมเปราะ (เขาชาย) ที่ตั้งพระพุทธสุรินทรมงคล และพนมสรัย (เขาหญิง) ที่ประดิษฐาน  รอยพระพุทธบาทจำลอง บรรพบุรุษชาวสุรินทร์ถือว่าเขาสวายเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์และยังเป็นสถานที่แสวงบุญ โดยจะเดินเท้าขึ้นไปยอดเขาเพื่อไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ต่างๆ ที่สถิตอยู่บนเขาเพื่อดูแล คุ้มครอง ปกปักรักษาชาวสุรินทร์ รวม ๙ แห่ง ได้แก่ ๑. พระพุทธสุรินทรมงคล ๒. พระพุทธรูปหลวงพ่อองค์ดำ ๓. สถูปหลวงปู่ดุล อตฺโล ๔. อัฐิหลวงปู่สวน สารธัมโม ๕. รอยพระพุทธบาทจำลอง ๖. ปราสาทหินพนมสวาย ๗. บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ๘. เต่าหินศักดิ์สิทธิ์ และ ๙. การเคาะระฆังศักดิ์สิทธิ์ ๑,๐๘๐ ใบ

จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงาน “ประเพณีขึ้นเขาสวายเคาะระฆังพันใบ กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์” ประจำปี ๒๕๕๔ ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔ โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การเดินทางกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ๙ แห่ง บนเขาพนมสวาย ชมขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมจาก ๑๙ หมู่บ้าน อันประกอบด้วยขบวนสืบสานบรรพบุรุษ, รำตรุษสงกรานต์, กันตรึมระบือไกล, จองไดสู่ขวัญ, มหัศจรรย์ช้างใหญ่, งามละไมผ้าไหมสุรินทร์, สังคีตศิลป์ล้ำค่า, ตระการตาการละเล่น, งานบวชเด่นงามสง่า, รสโอชาผักกาดหวาน, จักสานภูมิปัญญาท้องถิ่น, ประเกือมหัตถศิลป์ร้อยเรียง, ปราสาทเคียงคู่เมืองสุรินทร์, ท้องถิ่นข้าวสารหอม, งามพร้อมกะโน้บติงตอง, ดุจแสงส่องเรือมอันเร, ประเพณีแซนการ์, เดือนห้าขึ้นเขาสวาย และหลากหลายวัฒนธรรม

การแสดงศิลปะพื้นบ้านชาวสุรินทร์  การแสดงชุด “รำบวงสรวงพนมสวาย” และกันตรึมณ เวทีพิธีเปิด ณ ซุ้มประตูทางขึ้นเขาสวาย (การแสดงจะมีหลังจากปล่อยขบวนทุกขบวนขึ้นไปบนยอดเขาสวายแล้ว) ททท. จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมสืบสานงานบุญ ขึ้นเขาไหว้พระ  เคาะระฆัง ๑,๐๘๐ ใ บ เพื่อเสริมสิริมงคลให้ท่านได้มีชื่อเสียงโด่งดังไกลเหมือนเสียงระฆัง

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๑๙๗๕ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุรินทร์  โทร. ๐  ๔๔๕๑ ๔๔๔๗-๘  E-mail : tatsurin@tat.or.th

แสดงผล 19 ครั้ง