ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

“มหกรรมอาหารอร่อยดี สืบสานประเพณีดอนเจดีย์ ครั้งที่ 6”

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ร่วมกับอำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ขอเชิญทุกท่านร่วมเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดสุพรรณบุรี และงาน “มหกรรมอาหารอร่อยดี สืบสานประเพณีดอนเจดีย์ ครั้งที่ 6” ระหว่างวันที่ 11 - 15 เมษายน 2554  ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้  คงอยู่สืบไป และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมถวายน้ำสรงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประเพณี  รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ชมการละเล่นพื้นบ้านของชุมชน  เลือกซื้ออาหารในมหกรรมอาหารนานาชนิด  ชมขบวนบุปผชาติโดยชุมชนต่างๆ และจากหน่วยงานราชการ การแสดงจากศิลปินชื่อดัง อาทิ วงบลูเบอร์รี่ วงลำภา  ลูกตาล อาร์สยาม และการแสดงตลกคณะศรีบาน เชิญยิ้ม

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ โทรศัพท์  0-3559-1240 ต่อ 103

แสดงผล 28 ครั้ง