ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

แนะนำเส้นทางท่องเที่ยว กอดพุทธคุณ...ให้อุ่นใจ ในเขตจังหวัดอ่างทอง และชัยนาท

เส้นทาง อ่างทองน้องใหม่...ใครๆ ก็รัก ไหว้พระ 9 วัด พระใหญ่ 3 มิติใหม่เมืองอ่างทอง ประกอบด้วย วัดป่าโมกวรวิหาร ตำนานพระนอนพูดได้  วัดขุนอินทประมูล พระนอนพระพักตร์ยิ้มละไมด้วยเมตตาธรรม วัดราชปักษี  พระนอนยิ้มละไม สะท้อนบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ การกินดีอยู่ดีมีสุข วัดม่วง พระประธานยิ่งใหญ่ท่ามกลางท้องทุ่งรวงทอง “พระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ”  วัดสี่ร้อย ตำนานพระพุทธรูปร้องไห้   วัดต้นสน พระประธานเปล่งรัศมีแสงธรรมของพุทธองค์ “สมเด็จพระศรีเมืองทอง” วัดไชโยวรวิหาร พระประธาน “พระมหาพุทธพิมพ์” มหัศจรรย์ยิ่งใหญ่ในสยาม วัดจันทรังษี “หลวงพ่อสด” มหัศจรรย์ความยิ่งใหญ่ในโลก วัดมหานาม นมัสการ “หลวงพ่อขาว” และปริศนาธรรมพระสังกัจจายน์หลบแดด  และสุดท้าย “หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด”  พื้นแผ่นดินถิ่นธรรมตามรอยพ่อโครงการพระราชดำริหนองเจ็ดเส้น

 

เส้นทางกอดพุทธคุณ...นครชัยนาทธานี ไหว้พระออมบุญ 9 วัด 39 กิโลเมตร 49 พุทธคุณ  นครชัยชนะอันยิ่งใหญ่ ชัยนาทนครเมืองงาม นามมงคล ประกอบด้วย วัดเขาพลอง หลังคาเมืองชัยนาทธานี วัดธรรมามูลวรวิหาร พุทธสถานพุทธาภิเษกน้ำพิพัฒน์สัตยาหนึ่งในสยาม วัดปากคลองมะขามเฒ่า แดนดินถิ่นมนต์ขลังพระอริยสงฆ์หลวงปู่ศุข วัดปทุมธาราม (วัดหนองบัว) มหัศจรรย์ศูนย์รวมพระบรมสารีริกธาตุ  วัดบรมธาตุวรวิหาร พระอารามหลวงศูนย์รวมพุทธคุณหนึ่งเดียวในแดนสยาม วัดสองพี่น้อง  เยือนแดนดินถิ่นกรุงเก่าแพรกศรีราช วัดมหาธาตุ เยือนถิ่นศูนย์กลางพุทธศาสนาโบราณ 800 ปี วัดโคกดอกไม้   อาบน้ำพระพุทธมนต์อริยสงฆ์ วัดพระแก้ว   หนึ่งเดียวในแดนสยาม พระพุทธรูป Unseen in Thailand  มหาเจดีย์ราชินีแห่งเอเชียอาคเนย์   สุดท้ายเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชัยนาทมุนีศึกษาประวัติความเป็นมาของเมืองแพรกศรีราชา

แสดงผล 10 ครั้ง