ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. สำนักงานสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม “พาสปอร์ตท่องเที่ยว” ตามเส้นทางกอดพุทธคุณ...ให้อุ่นใจ

วันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2554 ! การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม “พาสปอร์ตท่องเที่ยว”  ตามเส้นทางกอดพุทธคุณ...ให้อุ่นใจ ขึ้น เพื่อลดการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวในช่วงการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่สำคัญ  ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเกิดการเดินทางท่องเที่ยวแบบคุ้มค่า ประหยัด ประทับใจ และเดินทางกลับมาท่องเที่ยวอีก  รูปแบบการจัดกิจกรรมนั้นให้นักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจเดินทางมารับพาสปอร์ตท่องเที่ยว  และเดินทางไปประทับตราตามจุดต่างๆ ที่กำหนดไว้ ซึ่งมีทั้งหมด 19 จุด ด้วยกัน ประกอบด้วย วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร วัดสำปะซิว วัดปู่บัว วัดโพธิ์เจริญ  วัดวรจันทร์ วัดพร้าว วัดสนามชัย  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วัดแค วัดสารภี  วัดพระลอย  วัดหน่อพุทธางกูร  วัดพระนอน  วัดพิหารแดง  วัดชีสุขเกษม วัดสว่างอารมณ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี  หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร  ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 หอคอยบรรหาร-แจ่มใส และสวนเฉลิมภัทรราชินี

ท่องเที่ยวให้ครบ 19 จุด  !  ตามที่ระบุไว้ พร้อมประทับตราลงในช่องว่างที่กำหนดให้ครบถ้วน  และเขียนชื่อ ที่อยู่  พร้อมรับแลกของที่ระลึก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี โทร. 035 – 536030, 536189, 535789 (ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

แสดงผล 31 ครั้ง