ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

“แต่งสีอวดลาย....ผ้าฝ้ายดอนหลวง”

 เทศบาลตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และชาวตำบลแม่แรงขอเชิญร่วมสืบสานตำนานแห่งผ้าฝ้ายทอมือ ศิลปะแห่งภูมิปัญญาชาวยองพื้นบ้าน ขอเชิญเที่ยวงาน “แต่งสี อวดลาย ผ้าฝ้ายดอนหลวง” ครั้งที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๑-๕ เมษายน ๒๕๕๔ ณ บ้านดอนหลวง ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

“อำเภอป่าซาง” มีหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงเรื่องผ้าฝ้ายทอมือ เป็นแหล่งกำเนิดผ้าฝ้ายทอมืออันเลื่องชื่อของลำพูนมาแต่โบราณกาล ตามตำนานกล่าวว่า ยุคเก็บผักใส่ซ้า (ตะกร้า) เก็บข้าใส่เมือง ได้มีผู้คนอพยพมาจากเมืองยอง ประเทศพม่า มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตอำเภอป่าซาง และมีการทอผ้าฝ้ายใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มในชีวิตประจำวัน ต่อมาได้มีการขยายครอบครัวกลายเป็นชุมชนใหญ่ และยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมเก่าแก่ไว้ โดยเฉพาะความโดดเด่นทางศิลปหัตถกรรมการทอผ้าฝ้ายที่ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษมานานนับ ๒๐๐ ปี ปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบ สีสัน และลวดลายให้มีความทันสมัย กลายเป็นสินค้าหัตถกรรมจากผ้าฝ้าย อาทิเช่น เสื้อผ้า ปลอกหมอน ผ้าม่าน ผ้าปูโต๊ะ มีการผลิตออกจำหน่ายเป็นสินค้าที่ระลึกไปยังแหล่งต่าง ๆ มากมายทั้งใน และต่างประเทศ นับเป็นแหล่งผลิตผ้าฝ้ายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ ขอเชิญชวนทุกท่านสัมผัสมนต์เสน่ห์ผ้าฝ้าย และวิถีชีวิตชุมชนชาวยองบ้านดอนหลวง อำเภอป่าซาง ภายในงาน “แต่งสี อวดลาย ผ้าฝ้ายดอนหลวง” ครั้งที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๑-๕ เมษายน ๒๕๕๔ ณ บ้านดอนหลวง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๒๓.๐๐ น. ภายในงานพบกับการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือ การแสดง แสง สี เสียง สุดอลังการ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านชาวยอง การบรรเลงดนตรีพื้นเมือง การตีกลองสะบัดไชย โฟล์คซองคำเมือง การฟ้อนเล็บ ฟ้อนยอง ลิ้มชิมรสอาหารเหนือแบบขันโตกตำรับชาวยอง ชมการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ในอำเภอป่าซาง สอบถามข้อมูลท่องเที่ยว และการเดินทางได้ที่ ททท. สำนักงานเชียงใหม่ เปิดให้บริการทุกวันระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. โทร. ๐ ๕๓๒๔ ๘๖๐๔, ๐ ๕๓๒๔ ๘๖๐๗ หรือ TAT Call Center โทร. ๑๖๗๒ เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๒๐.๐๐ น. หรือกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลแม่แรง โทร. ๐ ๕๓๕๕ ๖๗๓๒ ต่อ ๑๔

 

แสดงผล 28 ครั้ง