ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

งานปี๋ใหม่เมือง ดอกเอื้องงาม ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๗ เมษายน ๒๕๕๔

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมกล้วยไม้เชียงใหม่ในพระบรมชินูปถัมภ์ จัดงาน “ปี๋ใหม่เมือง ดอกเอื้องงาม ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์” ขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๗ เมษายน ๒๕๕๔            

        

ภายในงานพบกับการจัดแสดงการพัฒนาสายพันธุ์กล้วยไม้พันธุ์พื้นเมือง และสายพันธุ์ใหม่ ๆ ที่จะออกดอกบานสะพรั่งในช่วงสงกรานต์ ท่ามกลางการจำลองบรรยากาศสงกรานต์แบบล้านนา มีกิจกรรมการสรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคล การจัดกาดหมั้วครัวฮอม การสาธิตทำตุงและโคมแบบล้านนา การแกะสลักไม้ การปั้นแป้งตามปีเกิด การเล่นน้ำสงกรานต์ตามแบบดั้งเดิมและมีการสร้างอุโมงค์น้ำขนาดใหญ่ยาวมากกว่า ๓๐ เมตร เพื่อเป็นการส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือ

นอกจากนี้ เนื่องในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๔ เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ อุทยานหลวงราชพฤกษ์จึงได้ร่วมกับเครือข่ายองค์การดำเนินงานผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ (Age Net) กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่ สาขาสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยใน                     พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจังหวัดเชียงใหม่ และเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ ๒๖ อำเภอ จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติขึ้น โดยมี พลอากาศเอกกำธน  สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีและจะมีผู้สูงอายุเข้าร่วมงานประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน ทั้งนี้จะมีขบวนแห่ครัวทานดำหัวจากอำเภอต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่และการแสดงจากผู้สูงอายุตลอดทั้งวัน

ททท. สำนักงานเชียงใหม่ ขอเชิญชวนทุกท่านสัมผัสความงดงามแห่งดอกเอื้องเมืองเหนือที่ไม่อาจหาชมได้ที่ไหน ภายในงาน “ปี๋ใหม่เมือง ดอกเอื้องงาม ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์” ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๗ เมษายน ๒๕๕๔  สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. ๐ ๕๓๑๑ ๔๑๑๐-๕ หรือทางเว็บไซด์ www.royalparkrajapruek.com หรือสอบถามที่ ททท. สำนักงานเชียงใหม่ เปิดให้บริการทุกวันระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. โทร. ๐ ๕๓๒๔ ๘๖๐๔, ๐ ๕๓๒๔ ๘๖๐๗ หรือ TAT Call Center โทร. ๑๖๗๒ เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

แสดงผล 30 ครั้ง