ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีสี่เผ่าไท ประทับใจในดงดอกลำดวนจังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดจัดงาน “เทศกาลดอกลำดวนบานสืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ” ประจำปี ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ บริเวณสวนสมเด็จศรีนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี สี่เผ่าไทศรีสะเกษ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ โดยเฉพาะการสัมผัสดอกลำดวนบานในเชิงธรรมชาติและวรรณคดี

นางสาวบุณยานุช วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานสุรินทร์ กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่มีต้นลำดวนที่ขึ้นตามธรรมชาติอยู่รวมกันหนาแน่นมากกว่า ๕๐,๐๐๐ ต้น ภายในสวนสมเด็จศรีนครินทร์  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นสวนสมเด็จแห่งแรกของประเทศไทย ในช่วงเดือนมีนาคมของทุกๆ ปี ดอกลำดวนจะผลิดอกลำดวนเบ่งบาน ส่งกลิ่นหอมเย็นอบอวลไปทั่วบริเวณพื้นที่ กว่า ๒๓๗ ไร่ ซึ่งนับว่าหาชมที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนอกจากที่นี่   ที่เดียว อีกทั้งจังหวัดศรีสะเกษยังมีวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชนสี่เผ่า คือ เขมร กวย ลาว และเยอ อาศัยอยู่ร่วมกันจากอดีตจนถึงปัจจุบัน จังหวัดศรีสะเกษจึงกำหนดจัดงาน “เทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณี   สี่เผ่าไทศรีสะเกษ” ประจำปี ๒๕๕๔ ขึ้นในวันที่ ๑๑-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ บริเวณสวนสมเด็จศรีนครินทร์ กิจกรรม    ในงานได้แก่ วัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของชนสี่เผ่า ภายในหมู่บ้านเขมร กวย ลาว และเยอ  การแสดงวัฒนธรรมสี่เผ่า นิทรรศการภาพเก่า การแสดงภาพวาดของศิลปินในท้องถิ่น การประกวดวาดภาพ การเล่าเรื่องจากวิถีชีวิต        ศรีสะเกษ กิจกรรมลานส้มตำ ข้าวเหนียว ไก่ย่าง การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และภาคค่ำร่วมรับประทานอาหารพื้นเมืองแบบพาแลงพร้อมชม การแสดง แสง สี เสียง “ศรีพฤทเธศวร” ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา ด้วยนักแสดงกว่า ๒๐๐ ชีวิต ที่มาร่วมถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าทั้งสี่เผ่า และตำนานการสร้างเมืองศรีสะเกษ ซึ่งจะสร้างความประทับใจมิรู้ลืม

พิเศษสุด สำหรับท่านที่มีคู่มือท่องเที่ยวโครงการ “เที่ยวอีสานใต้ได้โชค” ควรเดินทางไปร่วมงาน “เทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ” แวะประทับตราสัญลักษณ์สวนสมเด็จศรีนครินทร์ (๑ ใน ๙ แหล่งท่องเที่ยวตามโครงการ “เที่ยวอีสานใต้ได้โชค”) ได้ ณ ห้องอำนวยการ ที่ทำการสวนสมเด็จศรีนครินทร์ และร่วมลุ้นโชค ๓ ชั้นกับ ททท. สำนักงานสุรินทร์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มงานปกครอง โทร. ๐ ๔๕๖๑ ๒๐๑๘    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๔๔๔๗-๘ E-mail : tatsurin@tat.or.th      

 
แสดงผล 40 ครั้ง