ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. สำนักงานนครราชสีมา ร่วมจัดโครงการนำคณะผู้นำกลุ่ม Expats และสื่อมวลชนจากจังหวัดชลบุรี ทัศนศึกษาสินค้าทางการท่องเที่ยว ณ จังหวัดนครราชสีมา

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) (สำนักงานนครราชสีมาและสำนักงานพัทยา จังหวัดชลบุรี)     จัด โครงการนำคณะผู้นำกลุ่ม Expats และสื่อมวลชนจากจังหวัดชลบุรี  จำนวน 40 คน  เดินทางทัศนศึกษาสินค้าทางการท่องเที่ยว ในระหว่างวันที่ 29 - 30 มกราคม 2554  ที่ผ่านมา ณ จังหวัดนครราชสีมา 

การดำเนินการ ททท.สำนักงานพัทยา และ ททท.สำนักงานนครราชสีมา  ได้ประสานเชิญ    กลุ่มชาวต่างชาติที่อาศัยและทำงานในจังหวัดชลบุรี  และคณะสื่อมวลชนจากเมืองพัทยา จำนวน 40 คน ร่วมเดินทาง   ทัศนศึกษาสินค้าทางการท่องเที่ยวตามเส้นทาง   จังหวัดชลบุรี –จังหวัดนครราชสีมา   โดยเข้าเยี่ยมชมกิจกรรม  ทางการท่องเที่ยว อาทิ ผ้าไหมอำเภอปักธงชัย ร้านมัชชาดาไหมไทย  อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย  การแสดงประกอบแสง เสียง มินิไลท์ แอนด์ ซาวน์พิมาย วิมายะนาฏการ ชุด “พุทธบูชา” อำเภอพิมาย  หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน อำเภอโชคชัย  พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน อำเภอเมืองนครราชสีมา และงานวังน้ำเขียวฟลอร่าแฟนตาเซีย อำเภอ วังน้ำเขียว  โดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างการรับรู้สินค้าทางการท่องเที่ยวและสร้างกระแสการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงข้ามภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนแผนการตลาดในประเทศของ ททท. อีกทางหนึ่งด้วย

 อรรถพล  วรรณกิจ  ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานนครราชสีมา เพิ่มเติมว่า  กลุ่ม Expats (กลุ่มชาวต่างชาติที่อาศัยและทำงานในประเทศไทย) ถือเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญของการเติบโตต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวมากที่สุดอย่างหนึ่งของประเทศ เป็นกลุ่มที่มีความคิด และการเรียนรู้  และในขณะเดียวกันยังสามารถพัฒนาต่อยอดไปถึงการสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวได้อย่างมีผลประสานประโยชน์ร่วม  ดังนั้นการเดินทางท่องเที่ยวทัศนศึกษาในลักษณะนี้  จึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคตอีกด้วย 

แสดงผล 31 ครั้ง