ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวองค์กร

ททท. ประชุมแผนการตลาดปี 2568 เข้มข้น เร่งจุดพลังท่องเที่ยวไทยครั้งยิ่งใหญ่กับ Thailand Grand Tourism Year 2025 เดินหน้าชวนคนทั่วโลกเยือนไทย ยกระดับคุณภาพและความยั่งยืนทางการท่องเที่ยวทุกมิติ

การประชุมบูรณาการแผนปฏิบัติการของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ปี 2568 (Tourism Authority of Thailand Action Plan 2025 : TATAP 2025) ตั้งแต่วันที่ 8-11 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เป็นไปอย่างเข้มข้นและจริงจัง ทุกภาคส่วนร่วมกันระดมสมอง แลกเปลี่ยนข้อมูลการตลาด ชี้ปัจจัยความท้าทายในหลากหลายมิติ อันเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดกรอบปฏิบัติงานปี 2568 โดยมุ่งส่งเสริมเสน่ห์ไทย ผลักดันเมืองหลักเมืองน่าเที่ยว และสร้างมุมมองใหม่ของการท่องเที่ยวไทย เพื่อกระตุ้น Demand สร้างแรงบันดาลใจให้ท่องเที่ยวเมืองไทยตลอดทั้งปี ก่อนเดินหน้าจุดพลังการท่องเที่ยวไทยอย่างยิ่งใหญ่ให้เป็น Thailand Grand Tourism Year ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ คุณค่าและยั่งยืน ตอบสนองนโยบาย IGNITE Thailand’s Tourism ของรัฐบาลอย่างเต็มที่

นางสาวฐาปนีย์  เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า การประชุม TATAP 2025 ครั้งนี้ ททท. ให้ความสำคัญกับการร่วมกันระดมความคิดจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมาพิจารณาและเชื่อมโยง เพื่อกำหนดเป้าหมาย นโยบาย กรอบทิศทางการดำเนินงานให้สอดรับกับสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน และรับมือความท้าทายทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน โดยเตรียมจุดพลังการท่องเที่ยวไทยกระตุ้น Demand และ Shape Supply ให้สามารถตอบโจทย์ทุก Customer Journey อย่างครอบคลุม เกิดเป็นความประทับใจในทุก Touch Point ของการท่องเที่ยวไทย และนำเสนอเสน่ห์ไทยให้สามารถจูงใจให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น เพื่อนำส่งให้ปีหน้าเป็นปีที่ยิ่งใหญ่ของการท่องเที่ยวไทย Thailand Grand Tourism Year 2025 อย่างแท้จริง ตลอดจนสะท้อนบทบาทสำคัญของภาคการท่องเที่ยวไทยที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการประสานความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สอดรับนโยบาย IGNITE Thailand’s Tourism ของรัฐบาล  ซึ่งจะเป็นแผนดำเนินการทางการตลาดของ ททท. ตลอดปี 2568 ต่อไป

ทั้งนี้ ททท. จะนำเสนอแผนปฏิบัติการฯ ปี 2568 แก่ผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและสื่อมวลชน ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ YouTube Channel : Amazing Thailand

แสดงผล 269 ครั้ง