ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

ททท. ร่วมมือกับ บขส. จัดรถนำเที่ยวฟรี 10 วัน โอกาสครั้งสำคัญ เปิดกรุ มรดกธรรมล้ำค่าแห่งยุครัตนโกสินทร์ เส้นทางเที่ยวชมโบราณวัตถุล้ำค่าที่หาดูได้ยาก กับกิจกรรม “เป็นบุญตา ครั้งหนึ่งในชีวิต”

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ กระทรวงการคมนาคม โดย บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) และหน่วยงานพันธมิตร ร่วมจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวสายศรัทธา “เป็นบุญตา ครั้งหนึ่งในชีวิต” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองในเดือนมหามงคลของปวงชนชาวไทยในเดือนกรกฎาคม 2567 และเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว เพื่อเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ความเชื่อ และศิลปวัฒนธรรม ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มมากยิ่งขึ้น

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการเร่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภายในประเทศให้บรรลุวัตถุประสงค์  ตามนโนบาย Ignite Thailand’s Tourism ของรัฐบาล จึงพิจารณาเห็นว่ากรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงของไทย  ที่มีเสน่ห์ มีแหล่งท่องเที่ยว และมรดกเชิงวัฒนธรรมที่สวยงามมากมาย ซึ่งเมื่อเร็ว ๆนี้ ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองที่ดีที่สุดอันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก จากนิตยสารท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ระดับแนวหน้าของเอเชียจาก Travel & Leisure (Southeast Asia, Hongkong and Macau) และก่อนหน้านี้อีกหลายรางวัล

โอกาสครั้งสำคัญในเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นเดือนมหามงคลของปวงชนชาวไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงกำหนดจัดกิจกรรมที่เป็นมงคล ด้วยการร่วมกับพระอารามหลวงสำคัญในกรุงเทพมหานคร 3 แห่ง นำวัตถุโบราณล้ำค่าของแต่ละวัดมาจัดแสดง เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้าชม และเยี่ยมเยือนวัดวาอาราม ชมสิ่งที่น่าสนใจ ร่วมถึง Unseen ซึ่งมีมากมายในแต่ละวัด อีกทั้งเป็นโอกาสได้ซึมซับธรรมะ และประวัติศาสตร์ไปพร้อมกันกับกิจกรรม “เป็นบุญตา ครั้งหนึ่งในชีวิต” ระหว่างวันที่ 20 - 29 กรกฎาคม 2567  (10 วัน) โดยได้จัดทำเส้นทางเส้นทางเที่ยวชมโบราณวัตถุล้ำค่าที่หาดูได้ยากของ 3 วัด ได้แก่    

                 

  1. พระกริ่งปวเรศ แห่งวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร สุดยอดพระเครื่องของเมืองไทย ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ซึ่งน่าจะสร้างเพียงไม่เกิน 30 องค์ เท่านั้น อายุราว 170 ปี  ปัจจุบันหาชมได้ยากยิ่ง มีเพียงองค์เดียวและได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี
  2. พระสุนทรีวาณี  แห่งวัดสุทัศน์เทพวราราม ชมการถ่ายทอดพระธรรมอันล้ำค่า สู่ภาพเขียนแทรกคติธรรมอันล้ำลึกและงดงาม ภาพเดียวในเมืองไทย วาดขึ้นในปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4
  3. พระแสงดาบราวเทียน แห่งวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ชมราวเทียนแห่งศรัทธา จากพระแสงศาสตราสู่ร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนา อายุราว 200 ปี

สำหรับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจสามารถร่วมเดินทางตามเส้นทางโดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมลุ้นรับของรางวัลเสื้อ “ศรัทธามหานคร” จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  เสื้อมีจำนวนจำกัด 3,000 ตัวเท่านั้น ยื่นรับก่อนมีสิทธิ์ก่อน

กติกาง่ายๆ ดังนี้

  • ขอรับการ์ดสะสมตราแสตมป์ได้ที่บูธ ททท. ภายในบริเวณวัดที่เข้าร่วมกิจกรรม
  • เดินทางท่องเที่ยวตามเส้นทางที่กำหนด พร้อมประทับตราในการ์ด ให้ครบทั้ง 3 วัด เพียงเท่านี้ รับเสื้อ “ศรัทธามหานคร” เป็นที่ระลึกได้เลย
  • ต่อที่ 2 การ์ดสะสมตราแสตมป์ นักท่องเที่ยวสามารถนำไปเป็นส่วนลดพิเศษสุด สำหรับล่องเรือ Smile Riverside  พร้อมดินเนอร์อาหารนานาชาติ และชมวิวสัมผัสความสวยงามยามค่ำคืนของแม่น้ำเจ้าพระยาในราคา 699 บาท จากราคาเต็ม 2,000 บาท
  • รับสิทธิประกันภัยฟรี ให้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรมขณะเดินทางด้วยรถบัส VIP จาก บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยใช้ศักยภาพทางด้านระบบขนส่งสาธารณะ (Logistics) ของประเทศ เป็นเครื่องมือกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวตลอดทั้งปี กระทรวงคมนาคม โดย บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดำเนินการร่วมกับพันธมิตรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวหลักได้อย่างสะดวกสบาย จึงได้ร่วมมือกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย ททท. จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ซึ่งทาง บขส. ได้จัดรถบัส VIP รับ – ส่ง นักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมด 4 จุด โดยรถจะออกทุก 30 นาที เริ่มต้นจากสถานีรถไฟฟ้า MRT สามยอด - วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร - วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร – วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ราชวรมหาวิหาร และกลับสู่สถานีรถไฟฟ้า MRT สามยอด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดการจัดงาน

กิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือของหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ กระทรวงการคมนาคม  โดย บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) แล้ว ยังได้รับความสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร, บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM,  สมาคมการค้าอินฟลูเอนเซอร์ไทย (TITA), บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน), Smile Riverside, สถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม และสถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์

หมายเหตุ :

1. พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เปิดให้ชมได้ ถึงเวลา 17.00 น.

2. วันที่ 25 และ 28 กรกฎาคม 2567 รถบัส VIP รับ-ส่ง เริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00 น.เนื่องจากมีการปิดถนน พิธีขบวนเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

3. กรณีมีการเปลี่ยนเวลาให้บริการ จะมีการแจ้งประกาศผ่าน Facebook Fanpage ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร :  TAT Bangkok Office

4. รถบัส VIP ฟรี ออกทุก ๆ 30 นาที โดยประมาณ ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในแต่ละช่วงเวลา

 

 

แสดงผล 108 ครั้ง