ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเศรษฐกิจ

ททท. ต้อนรับผู้ประกอบการ สปป.ลาว เที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบิน Lao Airlines เส้นทางสะหวันนะเขต สปป.ลาว-สุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายพบปะเจรจาธุรกิจ ดันการท่องเที่ยวไทย สู่ ASEAN One Destination

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ต้อนรับผู้ประกอบการจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) จาก 17 หน่วยงาน จำนวน 65 ราย ในเที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบินลาว แอร์ไลน์ เส้นทาง สะหวันนะเขต สปป.ลาว - สุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายพบปะเจรจาธุรกิจ พร้อมทัศนศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวภาคตะวันออก ณ จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 15 - 18 มีนาคม 2567 ส่งมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวอันทรงคุณค่า ผ่านสินค้าและบริการการท่องเที่ยวภาคตะวันออกของไทย มุ่งสู่ ASEAN One Destination โดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง

นายสมชาย  ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออก ททท. กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดย ภูมิภาคตะวันออก ร่วมกับ ททท. สำนักงานโฮจิมินห์ ต้อนรับผู้ประกอบการจาก สปป.ลาวที่เดินทางมาด้วยสายการบิน Lao Airlines เที่ยวบิน QV202 ซึ่งเป็นเที่ยวบินปฐมฤกษ์ที่ออกเดินทางจากสะหวันนะเขต สปป.ลาว ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย (เส้นทางสะหวันนะเขต - กรุงเทพฯ) เป็นครั้งแรก ซึ่งประกอบด้วย ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและสมาชิกกลุ่มบริษัททัวร์แขวงสะหวันเขตจาก 17 หน่วยงาน จำนวน 65 ราย เพื่อนำผู้ประกอบการจาก สปป.ลาว ร่วมกิจกรรม Table Top Sales เจรจาธุรกิจ อัปเดตสินค้าและบริการท่องเที่ยวไทยกับผู้ประกอบการและภาคเอกชนจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด รวม 26 ราย พร้อมกันนี้ยังได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อเยี่ยมชมและสำรวจสินค้าทางการท่องเที่ยว เส้นทางจังหวัดระยอง - ชลบุรี อาทิ สักการะพระนอนวัดป่าประดู่ ชมความสวยงามของธรรมชาติ ณ เกาะเสม็ด กิจกรรมดํานํ้า ดูปะการังที่เกาะกุฎีและเกาะทะลุ และการแสดงสุดอลังการที่ Colosseum Show Pattaya เป็นต้น เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในภาคตะวันออก ซึ่งคาดว่าจะเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวจาก สปป.ลาว ซึ่งชื่นชอบกิจกรรมชายหาด โดยจะนำเสนอการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ พร้อมตอกย้ำความพร้อมของพื้นที่ในการรองรับนักท่องเที่ยว ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสอันดีแก่ธุรกิจท่องเที่ยวไทยที่ได้นำเสนอสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวและส่งต่อประสบการณ์อันทรงคุณค่าและมีความหมายแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

สายการบิน Lao Airlines กำหนดให้บริการเส้นทางบินตรงสะหวันนะเขต สปป.ลาว - สุวรรณภูมิ กทม. 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ ความจุโดยสาร 70 ที่นั่งต่อเที่ยวบิน การเปิดเส้นทางการบินนี้ ถือเป็นการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระหว่าง 2 ประเทศ ระหว่างกลุ่มนักท่องเที่ยวลาว ทั้งจากลาวตอนกลางและลาวตอนใต้ กับประเทศไทย ถือเป็นการเพิ่มทางเลือกสำหรับนักท่องเที่ยวลาวที่ต้องการออกเดินทางมาแสวงหาประสบการณ์ใหม่ ๆ รวมถึงสนับสนุนให้ทั้ง 2 ประเทศสามารถเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนและไปมาหาสู่กันได้อย่างสะดวกสบาย อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติในภูมิภาคอาเซียน เสริมสร้างผลักดันประเทศไทยสู่ ASEAN One Destination ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการท่องเที่ยว (Tourism Hub) พร้อมยกระดับศักยภาพเป็นศูนย์กลางด้านการบิน (Aviation Hub) ของภูมิภาคในอนาคตอีกด้วย

สำหรับพฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยวลาวโดยส่วนใหญ่นิยมเดินทางผ่านด่านทางบกมากที่สุด โดยในปี 2566 มีนักท่องเที่ยวลาวเดินทางมายังประเทศไทยจำนวน 919,401 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 88.71 เมื่อเทียบกับ ปี 2565 จุดหมายปลายทางยอดนิยมในการเดินทาง คือ จังหวัดหนองคาย กรุงเทพมหานคร ชลบุรี และ ขอนแก่น โดยมีกิจกรรมที่นิยม ได้แก่ อาหารไทย แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ แสงสียามค่ำคืน และกิจกรรมชายหาด

ทั้งนี้ เพื่อขยายโอกาสทางการตลาดให้การท่องเที่ยวไทยให้ครองใจนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอาเซียน ททท. ยังเร่งส่งเสริมทำการตลาดในภูมิภาคอาเซียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเจาะตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง อาทิ กลุ่ม Luxury กลุ่ม Health & Wellness และกลุ่มครอบครัว เป็นต้น โดยในปี 2566 มีจำนวนนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอาเซียนเดินทางเข้าประเทศไทย จำนวนประมาณ 9,822,280 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 114 และ คาดการณ์ว่า ในปี 2567 จะมีส่วนแบ่งทางการตลาดจากของนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอาเซียนมากกว่าร้อยละ 38 เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายนักท่องเที่ยวทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพอย่างยั่งยืนต่อไป 

แสดงผล 348 ครั้ง