ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

จังหวัดเชียงใหม่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว เตรียมจัดงานสงกรานต์ยิ่งใหญ่ “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่” ตั้งแต่วันที่ 4 - 16 เมษายนนี้

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดย ภูมิภาคภาคเหนือ เผยจังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงาน “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่” เทศกาลสงกรานต์อย่างยิ่งใหญ่ทั่วเมืองเชียงใหม่ นำเสนออัตลักษณ์การจัดเทศกาลสงกรานต์ที่โดดเด่นในแบบฉบับของชาวล้านนา โดยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในกลุ่มจังหวัดที่กระทรวงวัฒนธรรมร่วมนำเสนอเทศกาลสงกรานต์ในประเทศไทยเพื่อขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ขององค์การยูเนสโก

นางสาวสมฤดี จิตรจง รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. กล่าวว่า สถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ในปี 2566 มีจำนวนผู้เยี่ยมเยือนรวม 10,678,764 คน - ครั้ง สร้างรายได้รวมกว่า 89,000 ล้านบาท โดยในเดือนมกราคม ปี 2567 ยังมีแนวโน้มที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง มีจำนวนผู้เยี่ยมเยือนทั้งสิ้น 1,182,911 คน-ครั้ง สร้างรายได้รวม 10,491 ล้านบาท โดยเฉพาะสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติมีจำนวน 357,527 คน เติบโตร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2566 และสร้างรายได้ 4,175.83 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 54 สำหรับเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงนี้ จังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีการจัดกิจกรรมสงกรานต์อย่างยิ่งใหญ่ทั่วพื้นที่จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 4 - 16 เมษายน 2567 ซึ่งคาดว่าจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางมาท่องเที่ยวงานเทศกาลสงกรานต์จังหวัดเชียงใหม่ ช่วยขยายวันพัก เพิ่มค่าใช้จ่ายและสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ งานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มด้วยพิธีอัญเชิญน้ำทิพย์ปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4 - 9 เมษายน 2567 โดยจะมีการอัญเชิญน้ำทิพย์จากแหล่งน้ำ 9 แหล่ง ได้แก่ 1) วัดพุทธเอ้น อำเภอแม่แจ่ม 2) อ่างกาหลวง อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (สูงสุดประเทศไทย) 3) วัดผาลาด อำเภอเมืองเชียงใหม่ 4) วัดเจดีย์เหลี่ยม เมืองเก่าเวียงกุมกาม อำเภอสารภี 5) ขุนน้ำแม่ปิง อุทยานแห่งชาติผาแดง อำเภอเชียงดาว (ต้นน้ำแม่ปิงเหนือสุดประเทศไทย) 6) วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อำเภอแม่แตง 7) วัดป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ 8) วัดบุพพาราม อำเภอเมืองเชียงใหม่ 9) วัดดับภัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ มาประกอบพิธีหุงน้ำทิพย์ปี๋ใหม่เมือง แจกจ่ายประชาชนและนักท่องเที่ยว ต่อด้วยงานสืบฮีต สานฮอย ย้อนรอยปี๋ใหม่เมือง ระหว่างวันที่ 6 - 8 เมษายน 2567 จัดกิจกรรมแสงสีเสียงยามค่ำคืน พร้อมกาดหมั้วครัวฮอม การแสดงดนตรีและวัฒนธรรมล้านนา ณ วัดเจดีย์เหลี่ยม และกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปสำคัญของเมืองเชียงใหม่ 11 วัด ระหว่างวันที่ 7 - 16 เมษายน 2567 ร่วมสักการะสรงน้ำพระพุทธรูปสำคัญของเมืองเชียงใหม่ ได้แก่ วัดเชียงยืน วัดเจ็ดลิน วัดโลกโมฬี วัดป่าเป้า วัดเชียงมั่น วัดยางกวง วัดอินทขีลสะดือเมือง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วัดล่ามช้าง วัดพันอ้น และวัดศรีสุพรรณ รวมถึง ขบวนแห่ไหว้สาจุมสะหรีปี๋ใหม่เมือง ในวันที่ 12 เมษายน 2567 สักการะบูชาพร้อมอัญเชิญน้ำทิพย์ประทับ เพื่อเตรียมนําน้ำทิพย์ร่วมสรงน้ำในขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์และพระสําคัญ ณ วิหารลายคํา วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร และพิธีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์จากวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ประดิษฐานบนรถบุษบกและพระพุทธรูปสำคัญคู่เมืองเชียงใหม่ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สรงน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคล ในวันที่ 13 เมษายน 2567

ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2567 จังหวัดเชียงใหม่จะมีจำนวนผู้เยี่ยมเยือนรวม 132,459 คน-ครั้ง โดยแบ่งเป็นชาวไทย 102,886 คน - ครั้ง และชาวต่างชาติ 29,573 คน - ครั้ง คาดว่าจะมีอัตราการเข้าพักในจังหวัดเชียงใหม่อยู่ที่ร้อยละ 78.4 และสร้างรายได้ 1,225.52 ล้านบาท

ในส่วนของสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองทางอากาศ PM 2.5 นั้น พบว่า ยังไม่มีผลกระทบการต่อการยกเลิกการเดินทางท่องเที่ยว การจองห้องพักในพื้นที่ ประกอบกับรัฐบาลได้ดำเนินมาตรการจัดการปัญหาฝุ่นละอองอย่างเข้มงวด โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้ตั้งศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เป็นศูนย์ข้อมูลกลางในการบริหารจัดการไฟป่า หมอกควันและมลพิษด้านฝุ่นละออง ตลอดจนใช้ในการอำนวยการ สั่งการ ควบคุมและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันที่เกิดขึ้นในพื้นที่ พร้อมทั้งประกาศความร่วมมือมาตรการเสริม จัดทำ “ห้องลดฝุ่น” จำนวน 1,047 ห้อง ในสถานประกอบการกว่า 900 แห่ง เพื่อป้องกันผลกระทบทางสุขภาพจากหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 สำหรับประชาชนในที่สาธารณะ หรือสถานที่ชุมชน ดำเนินมาตรการห้ามเผาอย่างเด็ดขาดและตั้งรางวัลนำจับผู้กระทำความผิดลักลอบเผาได้ เพื่อส่งดำเนินคดี รางวัลละ 10,000 บาท และประกาศปิดป่าในพื้นที่อนุรักษ์ 19 แห่ง ตลอดจนการระดมกำลังในการดับไฟป่า ซึ่งคาดว่าจะทำให้ปัญหาฝุ่นละอองมีแนวโน้มที่จะคลี่คลายลง

แสดงผล 449 ครั้ง