ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

ททท.ร่วมเสวนากิจกรรม ROAD TO NET ZERO : CHANGE FOR SUSTAINABILITY มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยสู่ NET ZERO TOURISM

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดย นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ เป็นประธานในพิธีเปิดและเข้าร่วมเสวนาในกิจกรรม ROAD TO NET ZERO : CHANGE FOR SUSTAINABILITY นิทรรศการผสมผสานการเสวนา เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่องการท่องเที่ยวที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Tourism) รวมถึงสร้างความเข้าใจ ปลูกจิตสำนึก เพื่อความยั่งยืนของโลก ซึ่งจัดโดย ไทยรัฐกรุ๊ป ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ   

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า ททท.ได้มุ่งขับเคลื่อนการท่องเที่ยวด้วยเป้าหมายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism Goals : STGs) และมุ่งสู่ Net Zero Tourism หรือการท่องเที่ยวที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ โดยได้พัฒนาจากเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) 17 เป้าหมายของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ( UNDP) เพื่อนำไปสู่การดำเนินการพัฒนาตามบริบททางการท่องเที่ยว และจัดทำคู่มือเกณฑ์มาตรฐานท่องเที่ยวยั่งยืน “STGs Easy” ให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานความยั่งยืน Sustainable Tourism Acceleration Rating (STAR) ให้สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวมีมาตรฐานในการให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และนำไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอนาคต 

โดยในปี 2568 เป็นต้นไป ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในภาคเอกชนที่จะร่วมงานกับ ททท.จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรการด้านความยั่งยืน หรือมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม มาตรฐานใด มาตรฐานหนึ่งเท่านั้น จึงจะร่วมงานกับททท.ในการทำการตลาดท่องเที่ยวได้ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งอาจจะเป็นมาตรฐานที่จัดทำโดยหน่วยงานอื่น หรือ มาตรฐานด้านความยั่งยืนของ ททท.ประกอบด้วย โครงการ STAR : Sustainable Tourism Acceleration Rating ที่ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตนเอง ตามคู่มือ STGs Easy ประกอบด้วย 3 ระดับ คือ 3 ดาว 4 ดาว และ 5 ดาว หรือ โครงการ CF-Hotels สำหรับธุรกิจโรงแรม ที่มีการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมีกิจกรรมต่าง ๆ ในการลดผลกระทบก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของโรงแรม และโครงการ Thailand Tourism Awards ที่ได้เพิ่มรางวัลประเภทการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำเพื่อความยั่งยืน (Low Carbon & Sustainability)  ให้กับแหล่งท่องเที่ยว ที่พักนักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รายการนำเที่ยว หรือสถานประกอบการอื่น ๆ  อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการที่ยังไม่เข้ามาตรฐานเหล่านี้ ททท.จะเป็นพี่เลี้ยงให้เข้าร่วมโครงการใด โครงการหนึ่ง เพื่อนำไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนร่วมกัน และททท.จะส่งเสริมผู้ประกอบการกลุ่มนี้ได้ลูกค้าจากตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้นด้วย

นางสาวจิตสุภา วัชรพล ผู้บริหารไทยรัฐกรุ๊ป  เปิดเผยว่า ไทยรัฐกรุ๊ปตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) ที่นับว่าเป็นมหันตภัยร้ายแรงของโลก และของประเทศไทย สื่อในเครือ “ไทยรัฐกรุ๊ป” ประกอบไปด้วย หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ เว็บไซต์ และโซเชียลมีเดีย และได้รับการสนับสนุนจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผลิตภัณฑ์ Eucerin จึงได้จัดกิจกรรม ROAD TO NET ZERO : CHANGE FOR SUSTAINABILITY  ขึ้นในรูปแบบของนิทรรศการผสมผสานการเสวนา เพื่อสร้างความเข้าใจ ปลูกจิตสำนึก       เพื่อความยั่งยืนของโลก และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่องการท่องเที่ยวที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Tourism)   

ภายในงานจะมีนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก และประชาสัมพันธ์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวแบบ Low Carbon ตลอดจนบูธกิจกรรม ต่าง ๆ อาทิ บูธบริจาค เสื้อผ้ามือสอง โดยไทยรัฐกรุ๊ป  บูธจากผู้ประกอบการด้านโรงแรมและวิสาหกิจชุมชนที่ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมความยั่งยืน รวมถึงกิจกรรมการจัดสวนในขวดแก้ว และเปิดพื้นที่กิจกรรม "Road to Net Zero" ให้กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงาน โดยในวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ได้มีการจัดเสวนา ในหัวข้อ “การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และท่องเที่ยวแบบรักษ์โลก” ร่วมโดย นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. นางสาวจิตสุภา วัชรพล ผู้บริหารไทยรัฐกรุ๊ป  นางสาวสุภัชญา เตชะชูเชิด ผู้จัดการฝ่ายนโยบายสิ่งแวดล้อม มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายกรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา ดารานักแสดง-นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วม ตลอดจนมีการบรรยายสร้างแรงบันดาลใจ ภายใต้หัวข้อ "การสร้างแหล่งท่องเที่ยว แบบ Net Zero" โดย ตัวแทนจากผู้เข้าร่วมโครงการ STGs Youth Camp ของ ททท. และการร่วมพูดคุยกับบอสและโนอึล นักแสดงจากซีรีย์ เรื่อง บรรยากาศรัก ในมุมมองแนวคิด "การใช้ชีวิตและไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยว แบบ Net Zero" รวมถึงมินิคอนเสิร์ต จากนั้นในวันที่ 30 สิงหาคม 2566 จะมีเวทีพูดคุยกับซันนี่ และปลั๊กไฟ นักแสดงจากชีรีย์ เรื่อง Wedding Plan ในมุมมองแนวคิด "การใช้ชีวิตและไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยว แบบ Net Zero"  พร้อมมินิคอนเสิร์ต

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมชมกิจกรรม ROAD TO NET ZERO : CHANGE FOR SUSTAINABILITY ได้ที่ ลานกิจกรรม ชั้น G โซน SEMI OUTDOOR ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ ในวันที่ 29 - 30 สิงหาคม นี้

แสดงผล 433 ครั้ง