ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเศรษฐกิจ

ททท. เปิดหมุดหมายใหม่ “เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง Happy Link Thailand’s Dream Destinations ภายใต้โครงการ The LINK Local to Global”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมเปิดประสบการณ์การเดินทางครั้งใหม่ กับโครงการ “เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง Happy Link : Thailand’s Dream Destinations เชื่อมความสุขกับปลายทางแห่งการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการ The LINK Local to Global” ที่ ททท. จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวข้ามภูมิภาค ด้วยการนำเสนอภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ผ่านสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่พัฒนาและยกระดับในมุมมองใหม่

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. กล่าวถึงความเป็นมารวมถึงเชิญชวนนักท่องเที่ยวเปิดประสบการณ์ผ่านเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ ในงานแถลงข่าว “เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง Happy Link  Thailand’s Dream Destinations เชื่อมความสุขกับปลายทางแห่งการท่องเที่ยว ภายใต้ โครงการ The LINK Local to Global” ที่จัดขึ้นในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 ณ ห้องโถงธนะรัชต์ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ว่า โครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ในการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวพื้นที่เชื่อมโยง เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางกระจายตัวของนักท่องเที่ยวข้ามภูมิภาคไปยังจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทย ด้วยการนำเสนอภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพผ่านสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่พัฒนาและยกระดับด้านการท่องเที่ยวในมุมมองใหม่ โดยเสนอผ่านเรื่องราว วิถีชีวิต วัฒนธรรม เชื่อมโยงพื้นที่ในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านการคมนาคม สังคม ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตและชุมชน รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งด้านการท่องเที่ยวให้กับชุมชน ผู้ประกอบการ ในพื้นที่ ซึ่งจะสามารถสร้างกระแสการเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืนตลอดทั้งปี และก่อให้เกิดรายได้สู่เศรษฐกิจ สังคม และชุมชน ตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน  ผ่านเส้นทางท่องเที่ยว 15 พื้นที่เชื่อมโยง จำนวน 30 เส้นทาง ทั้ง 5 ภูมิภาค พร้อมผลักดันสู่การเป็นหนึ่งในหมุดหมายใหม่ที่จะสร้างคุณค่าและประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ นำไปสู่การยกระดับการท่องเที่ยวไทยสู่การเป็นหนึ่งใน Destination การท่องเที่ยวระดับโลกต่อไปในอนาคต

ในวันนี้ ททท. พร้อมแล้วที่จะเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาสัมผัสคุณค่าและประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวข้ามภูมิภาคผ่านเส้นทางท่องเที่ยว 15 พื้นที่เชื่อมโยง จำนวน  30 เส้นทาง โดยมีเส้นทางเชื่อมโยงไฮไลท์ที่น่าสนใจ อาทิ

  • เส้นทางเชื่อมโยง : จังหวัดแพร่ คู่กับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านการเชื่อมโยงเรื่องราวของแฟชั่นงานผ้า Craft & Kram ผ้าหม้อห้อมซึ่งเป็นสินค้า GI ของจังหวัด เชื่อมโยงกับ “ผ้าพิมพ์ลายพื้นเมืองโขมพัสตร์”
  • เส้นทางเชื่อมโยง : จังหวัดเพชรบุรี คู่กับ จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านการเชื่อมโยงเรื่องราวเส้นทางท่องเที่ยว  The Royal Route “เที่ยวพริบพรีภิรมย์” ชิมขนม ชมวัง ฟังเสียงคลื่น กับ กิจกรรมล่องเรือชมแม่น้ำปิง“ภิรมย์นาวา”พร้อมจิบชา afternoon tea
  • เส้นทางเชื่อมโยง : จังหวัดจันทบุรี คู่กับ จังหวัดอุบลราชธานี ผ่านการเชื่อมโยงเรื่องราวของเส้นทางอาหาร เมนูสมุนไพรประจําถิ่น ที่มีชื่อเสียงประจําจังหวัดจันทบุรี อาทิ การนำกระวานมาเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหาร เชื่อมโยงกับ อาหารถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีที่ได้รับสัญลักษณ์ ‘บิบ กูร์มองด์’ จากมิชลินไกด์ ปี 2566
  • เส้นทางเชื่อมโยง : จังหวัดนครพนม คู่กับ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านการเชื่อมโยงด้วยความศรัทธา ความเชื่อ ที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของงานประเพณีบวงสรวงองค์พญาศรีสัตตนาคราช จังหวัดนครพนม และงานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุยามค่ำคืน จังหวัดนครศรีธรรมราช

อนึ่ง นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเส้นทางท่องเที่ยว 15 พื้นที่เชื่อมโยง จำนวน 30 เส้นทางได้ที่ https://thai.tourismthailand.org/Articles/happy-link

แสดงผล 183 ครั้ง