ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

ททท. จัดกิจกรรม “Thailand Tourism Product Vision Guru Panel” ส่งเสริมการยกระดับสินค้าและบริการท่องเที่ยวไทยสู่มาตรฐานคุณภาพ

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม “Thailand Tourism Product Vision Guru Panel : ร่วมสร้างสรรค์กลยุทธ์สินค้าและธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้สอดรับกับเทรนด์สินค้าประจำปี 2567-2568” ณ โรงแรม Millennium Hilton ถนนเจริญนคร กรุงเทพฯ

ภายในงาน ททท. เชิญพันธมิตร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ นักคิด นักสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมระดมความคิดเห็นในการสร้างสรรค์และส่งเสริมสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่สอดรับกับเทรนด์โลกและศักยภาพของประเทศไทยเพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนการสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าทางการท่องเที่ยวที่สามารถสร้างประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวที่มีความหมายและทรงคุณค่าให้กับนักท่องเที่ยว (Meaningful Travel) ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูและต่อยอดพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน (Shape Supply) เพื่อพัฒนาทักษะด้านธุรกิจ ประเมินปัจจัยด้านการตลาด ให้พร้อมรับมือกับสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันและความท้าทายที่เพิ่มขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ รวมไปถึงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย สร้างความสมดุลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ขององค์การสหประชาชาติ

แสดงผล 665 ครั้ง