ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวอื่นๆ

เกาะหมาก จ.ตราด และห้วยปูแกง จ.แม่ฮ่องสอน คว้ารางวัล Green Destinations Story Awards ณ งาน ITB Berlin 2023 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

เกาะหมาก จังหวัดตราด จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวแบบโลว์ คาร์บอนแห่งแรกของประเทศไทย และห้วยปูแกง จ.แม่ฮ่องสอน ได้รับรางวัล Green Destinations Story Awards ณ งาน ITB Berlin 2023 กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566

 

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท กล่าวว่า  เกาะหมาก จังหวัดตราด เป็นต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของไทยที่ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และมีจุดเด่นด้านการบริหารจัดการขยะ โดยเกาะหมากได้รับการคัดเลือกให้เป็นจุดหมายปลายทางแบบโลว์คาร์บอนแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งแต่เมื่อ 10 ปีก่อน ด้วยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่ของภาครัฐและเอกชน รวมถึงชุมชนท้องถิ่น การมีกิจกรรมท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ผลิตจากสิ่งที่นำกลับมาใช้ใหม่ โดยในครั้งนี้ เกาะหมากสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศ Green Destinations Story Awards สาขา Governance, Reset & Recovery ในงาน ITB Berlin 2023 จากการเสนอชื่อโดย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ขณะที่ ห้วยปูแกง จ.แม่ฮ่องสอน สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศในสาขา Thriving Communities ซึ่งถือเป็นการสร้างชื่อเสียง และส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของไทยในเวทีระดับนานาชาติ ทั้งนี้ ททท.ได้ให้ความสำคัญอย่างมากกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ โดยในปีนี้ สำหรับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ททท.ได้เพิ่มประเภทรางวัล การท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำเพื่อความยั่งยืน (Low Carbon & Sustainability) เพื่อมุ่ง Shape Supply ยกระดับและสร้างมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน (High Value and Sustainability) ตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model

 

          รางวัล Green Destinations Story Awards จัดขึ้นโดย Green Destinations Foundation มอบให้แก่แหล่งท่องเที่ยวที่มีความคิดริเริ่มที่สร้างแรงบันดาลใจสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในงาน ITB Berlin 2023  กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 ซึ่งแบ่งสาขารางวัลออกเป็น 6 ประเภทหลัก ได้แก่ 1) Governance, Reset & Recovery 2) Nature & Scenery 3) Environment & Climate 4) Culture & Tradition 5) Thriving Communities 6) Business & Marketing

 

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา เกาะหมาก และห้วยปูแกงได้รับการประกาศให้อยู่ในรายชื่อ 100 แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนของโลก ประจำปี 2565 (2022 Green Destinations Top 100 Stories) จากการคัดเลือกของ Green Destinations Foundation ร่วมกับพันธมิตรองค์กรด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อมอบรางวัลให้กับแหล่งท่องเที่ยว 100 แห่งที่มุ่งสร้างการท่องเที่ยวยั่งยืน โดยมี อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ร่วมได้รับรางวัลดังกล่าวด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ล่าสุด โครงการ “Laughing Island Conqueror vs Low-carbon Footprint Traveller” ซึ่งนำเสนอกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในเส้นทาง เกาะหมาก เกาะกระดาด และเกาะขายหัวเราะ ซึ่ง ททท. สำนักงานแฟรงก์เฟิร์ตเสนอเข้าชิงรางวัล  Corps Touristique (CT) ยังได้รับรางวัลชนะเลิศในงาน CMT 2023 ณ Messe Stuttgart เมืองสตุตการ์ท สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา อีกด้วย

 

แสดงผล 777 ครั้ง