ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเศรษฐกิจ

ททท. รุกตลาดตุรกี จัดงาน Amazing Thailand Roadshow to Turkiye and Hungary 2022 ณ เมืองอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยภูมิภาคยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง จัดงาน Amazing Thailand Roadshow to Turkiye and Hungary 2022 ณ เมืองอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี โดยมี นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. นำคณะผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทยจำนวน  14 หน่วยงาน ร่วมพบปะพูดคุยธุรกิจกับผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวตุรกี 25 รายและตัวแทน 6 สายการบิน หวังเพิ่มโอกาสสร้างพันธมิตรใหม่และขยายฐานตลาด กระตุ้นนักท่องเที่ยวชาวตุรกีเข้าท่องเที่ยวไทย

สำหรับงาน Amazing Thailand Roadshow to Turkiye and Hungary 2022 ณ โรงแรม InterContinental Istanbul เมืองอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี ครั้งนี้นับเป็นการบุกตลาดการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทยในตลาดตุรกี ซึ่งเป็นงานส่งเสริมการขายลักษณะ Roadshow ที่นำเสนอขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทย โดยการจัดงานดังกล่าวถือเป็นเวทีในการเจรจาธุรกิจของผู้ประกอบการไทย (Seller) พบกับผู้ซื้อ (Buyer) จากต่างประเทศ อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศักยภาพความพร้อมของสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวรวมถึงมาตรฐานความปลอดภัย สร้างความมั่นใจเพื่อนำไปสู่การเสนอขายได้ ตลอดจนการสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่มีความหมาย (Meaningful Travel) ให้กับกลุ่มผู้เข้าร่วมงาน โดยกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตในการนำผู้ประกอบการไทย จำนวน 14 ราย เดินทางเข้าร่วมงานเพื่อเสนอขายและใช้โอกาสนี้นำเสนอประเทศไทยผ่านแนวคิด Amazing New Chapters พบปะกับผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวจากตุรกีเข้าร่วมงานกว่า 25 ราย จาก 16 บริษัท รวมถึงตัวแทนจากสายการบินที่มีส่วนสำคัญในการเชื่อมต่อนำนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคยุโรปและตะวันออกกลางเดินทางเข้าประเทศไทย ได้แก่ Turkish, Emirates, Qatar, Singapore, Saudia และบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน รวม 6 สายการบิน โอกาสนี้ ผู้ว่า ททท.และ ภูมิภาคยุโรปได้เชิญผู้บริหารของสายการบิน Turkish เข้าประชุมหารือในกิจกรรม Networking Lunch ระหว่าง ททท. ภูมิภาคยุโรปฯ และสายการบิน Turkish Airline เพื่อส่งเสริมการขยายเส้นทางบินสำหรับนักท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง เดินทางมายังจุดหมายปลายทางจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทย

นอกจากนี้ ได้รับเกียรติจากนายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง เอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา สาธารณรัฐตุรกี กรุณาให้เกียรติร่วมกับผู้ว่าการ ททท. ในการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนท้องถิ่น ถึงนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับตลาดตรุเคียร์และพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และจับรางวัล Lucky Draw ให้แก่ Buyer และ Seller ที่เข้าร่วมงานเลี้ยง Networking Dinner ด้วย

สถานการณ์การเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวตุรกีระหว่างเดือนมกราคม – ตุลาคม 2565 จากสถิติของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มีนักท่องเที่ยวตุรกีสะสมรวม 16,784 คน โดยมีแนวโน้มที่ดีมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกเดือน ขณะที่แนวโน้มยอดการจองบัตรโดยสารเครื่องบินเข้าประเทศไทยผ่านระบบ Forwardkeys ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 มีแนวโน้มที่ดี โดยมียอดจองเพิ่มขึ้นสูงกว่า 1,000% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 ซึ่งถือเป็นสัญญาณบวก โดยนิยมเดินทางเข้าทางท่าอากาศยานกรุงเทพและภูเก็ตเป็นส่วนใหญ่ 

ตุรกีนับเป็นอีกหนึ่งตลาดในภูมิภาคที่มีศักยภาพและท้าทายสำหรับประเทศไทย เป็นศูนย์กลางทางการบิน (Hub) ของโลกที่เชื่อมระหว่างยุโรป ตะวันออกกลาง และเอเชีย ซึ่งมีการให้บริการเที่ยวบินจากกรุงอิสตันบูลเข้าประเทศไทยจำนวน 3 เที่ยวบินต่อวัน และมีแผนจะขยายเพิ่มเที่ยวบินในช่วง High season ที่จะถึงนี้ ทำให้ตุรกีเป็นตลาดที่มีปัจจัยสนับสนุนด้านความสะดวกสบายในการเดินทางเชื่อมโยงระหว่างกันที่ดีมาก รวมถึงเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภาพที่มีการใช้จ่ายสูง มีสัดส่วนประชากรชนชั้นกลางวัยทำงาน และวัยหนุ่มสาวเพิ่มสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม Honeymooners กลุ่ม Women และ MICE โดยที่ผ่านมามีอัตราการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ททท. มั่นใจว่าการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างผู้ประกอบการในพื้นที่เป้าหมายทั้งสองประเทศในครั้งนี้ จะเป็นโอกาสในการสร้างพันธมิตรใหม่ ขยายฐานตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวไทยสู่ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวชาวตุรกี นำไปสู่แรงจูงใจในการออกเดินทางท่องเที่ยวมายังประเทศไทยในในอนาคตอันใกล้

แสดงผล 849 ครั้ง