ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

ททท. นำทัพผู้ประกอบการไทยร่วมงาน WTM 2022 มุ่งรักษาฐานตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพ พร้อมส่งมอบประสบการณ์การเดินทางแบบ Meaningful Travel ภายใต้การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) วางกลยุทธ์การตลาดภูมิภาคยุโรป รักษาฐานตลาดหลักนักท่องเที่ยวคุณภาพ นำทัพผู้ประกอบการไทย 38 ราย เข้าร่วมงาน World Travel Market 2022 (WTM 2022) ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2565  ณ Excel London กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร นำเสนอสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของไทย ภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมพร้อมมอบประสบการณ์การเดินทางที่มีความหมายและทรงคุณค่า หรือ “Meaningful Travel : Responsible and Sustainable Tourism” เร่งเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวอังกฤษมาเมืองไทย 400,000 คน ตามเป้าประสงค์ในปี 2565  

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย ททท. ยังคงไม่หยุดเดินหน้าพลิกฟื้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยเพื่อกระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางมายัประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2565 จวบจนถึงปี 2566 นับเป็นปีแห่งความท้าทายในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ตามแนวคิด “Amazing Thailand, Amazing New Chapters” เพื่อพลิกโฉมประเทศไทยสู่ High Value & Sustainable Tourism พร้อมยกระดับภาพลักษณ์สู่การเป็น World Class Destination ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จากกลยุทธ์ทางการตลาดที่พึ่งพาตลาดในประเทศเป็นส่วนใหญ่ในช่วงที่ผ่านมา มุ่งสู่การกลับมาเดินหน้า ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในตลาดต่างประเทศอีกครั้ง ครอบคลุมทั้งตลาดระยะใกล้และระยะไกล ผ่านการทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ให้แก่กลุ่มเป้าหมายตามระยะเวลาของฤดูการท่องเที่ยวที่เหมาะสม เพื่อรักษาฐานตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพ ส่งเสริมการเดินทางของกลุ่มเป้าหมายใหม่ (First Visitor/ New Segment /New Market) อีกทั้งให้ความสำคัญกับการ Save Partner โดยเฉพาะธุรกิจสายการบิน เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวจากการเพิ่มความจุที่นั่ง (Seat Capacity) รวมถึงเสนอสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าเหนือราคาให้แก่นักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลกได้เข้ามาค้นหาและร่วมออกแบบเส้นทางการเดินทางด้วยตัวเอง

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. เปิดเผยว่า งาน WTM 2022 เป็นงานส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยวที่มีความสำคัญในตลาดนักท่องเที่ยวสหราชอาณาจักร ที่เปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจากทั่วโลก ได้แก่ องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งชาติจากประเทศต่าง ๆ (NTO) ธุรกิจโรงแรม บริษัทนำเที่ยว สายการบิน บริษัทรถเช่า และธุรกิจบริการท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้นำเสนอขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวในฐานะผู้ขาย (Seller) และพบปะเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยว (Tour Operator) ที่มาร่วมงานในฐานะผู้ซื้อ (Buyer) ซึ่งปีนี้นับเป็นปีที่ 41 ของการจัดงาน ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้นำเสนอสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ควบคู่กับกระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยว   สหราชอาณาจักรให้กลับมาอีกครั้ง ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 การจัดงานครั้งนี้ ททท. ได้นำทีมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวไทย จำนวน 38 ราย เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย โรงแรมและรีสอร์ท จำนวน 28 ราย บริษัทนำเที่ยว จำนวน 8 ราย และสายการบิน จำนวน 2 ราย โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานต้องมีใบอนุญาตในการดำเนินธุรกิจอย่างถูกกฎหมาย เป็นผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA Plus+  และมุ่งดำเนินธุรกิจภายใต้การส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคม อาทิ โรงแรมและรีสอร์ท มีการส่งเสริมกิจกรรม CSR ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทนำเที่ยว มีการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมหลักที่น่าสนใจ คือ พิธีเปิดคูหาประเทศไทยภายใต้แนวคิด Meaningful Travel : Responsible and Sustainable Tourism นำเสนอสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของไทย ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมมอบประสบการณ์การเดินทางที่มีความหมายและทรงคุณค่า ชูเอกลักษณ์ไทย นำเสนอวิถีชุมชน ศิลปวัฒนธรรม อาหารท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวในการกลับมาเยือนประเทศไทยอีกครั้ง 

ภายในคูหาออกแบบและตกแต่งด้วยโทนสีและแสงไฟเพื่อสื่อถึงความอบอุ่นเมื่อมาเยือนประเทศไทย(Always warm) นำเสนอผ่าน 2 มิติ คือ Warm Weather หมายถึง อากาศและบรรยากาศที่มีความอบอุ่นเหมาะสมกับการท่องเที่ยวตลอดปี และ Warm Hospitality หมายถึง ความมีมิตรไมตรีของคนไทย ที่สร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยี่ยมเยือนได้เสมอ  นอกจากนี้ บริเวณด้านหน้าของคูหาประเทศไทย มีการแจกเอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลสินค้าบริการทางการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในตลาดสหราชอาณาจักร และสินค้าทางการท่องเที่ยวใหม่ภายใต้แนวคิด Responsible and Sustainable Tourism ตามหลัก BCG Model อาทิ 20 เส้นทางท่องเที่ยว Low Carbon และ การท่องเที่ยวเมืองรอง เป็นต้น  การจัดกิจกรรมสาธิตด้านอาหาร สาธิตการทำ Upcycling นำขยะจากทะเลมาประดิษฐ์เป็นของที่ระลึกจากประเทศไทย การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย
  
การจัดงานครั้งนี้ ททท. ได้เปิดตัวแคมเปญสำหรับตลาดต่างประเทศ ภายใต้ชื่อ "Always Warm" เพื่อกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มจำนวนเที่ยวบินและที่นั่งในช่วงฤดูการท่องเที่ยวของไทย โดยสร้างการรับรู้ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านการตกแต่งภายนอก (Wrap) รถโดยสารประจำทางสองชั้น (London Bus) ซึ่งเป็นรถโดยสารที่ให้บริการขนส่งมวลชนในกรุงลอนดอน เสมือนสัญลักษณ์สำคัญประจำของกรุงลอนดอน โดยเลือกใช้ภาพทะเลไทย ซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม มีความสวยงาม และเป็นที่สนใจของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคยุโรป ได้แก่ เกาะทะลุ จังหวัดระยอง และหาดปากเมง จังหวัดตรัง ในการนำเสนอ อีกทั้งภายในรถโดยสารฯ ได้รับความร่วมมือจากร้านอาหารไทยในกรุงลอนดอน มอบส่วนลดค่าอาหารสูงสุดถึง 20%ประกอบไปด้วยร้าน ROSA’S THAI ร้าน THAI SQUARE และร้าน NIPA THAI  ซึ่งจะเป็นการช่วยสนับสนุนร้านอาหารไทยรวมถึงแสดงศักยภาพของ Soft Power ของประเทศไทยผ่านอาหาร ไปสู่นักท่องเที่ยวในพื้นที่ ซึ่งรถคันดังกล่าว เริ่มวิ่งให้บริการตั้งแต่วันที่ 5 – 6  และ 9  - 12 พฤศจิกายน 2565 เริ่มต้นเส้นทางจาก London Eye  ถึง Southwark Bridge  และจะจอดบริเวณ  Excel London ในวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2565 

อีกทั้ง เพื่อตอกย้ำและสร้างค่านิยมที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจสีเขียว ททท. จึงจัดให้มีการมอบรางวัล Responsible Thailand Awards 2022 แก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทย จำนวน 6 ราย จำนวน 6 รางวัล ที่มีผลงานดีเด่นในการดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 1. สาขา Animal Welfare คือ Elephant Nature Park 2. สาขา Community Based Tourism คือ Laem Sak Community Enterpise 3. สาขา Eco-Lodge / Eco-Hotel คือ Tongsai Bay 4. สาขา Hotel คือ The Sarojin 5. สาขา Marine, Nature & Heritage คือ Big Blue Conservation และ 6. สาขา Green Steps คือ The Sarojin เพื่อสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในอนาคตต่อไป 

ในโอกาสนี้  ททท. ได้รับพระกรุณาธิคุณจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเข้าร่วมงาน เพื่อเยี่ยมชมคูหาประเทศไทยและพระราชทานสัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนไทยและต่างประเทศพร้อมกับทรงสาธิตการทำข้าวยำดอกดาหลาออร์แกนิคพระราชทานแก่ผู้เฝ้ารับเสด็จ

สำหรับตลาดนักท่องเที่ยวจากสหราชอาณาจักรถือเป็นกลุ่มตลาดระยะไกลที่มีศักยภาพ ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากสถิติปี 2562 ก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด– 19 ประเทศไทยให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวจากสหราชอาณาจักร ทั้งสิ้น  946,774 คน สร้างรายได้จำนวน 72,318.73 ล้านบาท คิดเป็นค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัว จำนวน 4,284.04 บาท/คน/วัน และ ในปี 2565 (มกราคม-สิงหาคม) ประเทศไทยให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวจากสหราชอาณาจักรมีจำนวนกว่า 204,231 คน ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 2,688.52 จากปี 2564 ในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างรุนแรง อย่างไรก็ตาม เพื่อฟื้นคืนตลาดนักท่องเที่ยวจากสหราชอาณาจักร ททท. เล็งเห็นโอกาสที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยในช่วงฤดูการท่องเที่ยวที่เป็น High Season ของไทยผ่านแคมเปญโฆษณาสำหรับตลาดต่างประเทศ Amazing Thailand Always Warm  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในปี 2565  นักท่องเที่ยวสหราชอาณาจักรมาเยือนประเทศไทย จำนวน 400,000 คน  โดยมุ่งเจาะตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพ กลุ่มครอบครัว LGBTQ กลุ่ม Millennials ตลอดจนกลุ่มความสนใจพิเศษ อาทิ กลุ่มคนรักสุขภาพ Health & Wellness กลุ่มท่องเที่ยว
เชิงกีฬา กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

 

แสดงผล 276 ครั้ง