ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท.สำนักงานนครพนม ชวนลอย “กระทงดอกผึ้ง” ในงานเทศกาลลอยพระประทีปพระราชทานสิบสองเพ็งไทสกล จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๕

จังหวัดสกลนคร ร่วมกับเทศบาลนครสกลนคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจังหวัดสกลนคร กำหนดจัดงานเทศกาลท่องเที่ยว ลอยพระประทีปพระราชทานสิบสองเพ็งไทสกล จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๕  ระหว่างวันที่ ๕ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลลอยกระทง  ณ บริเวณลานบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ซึ่งได้รับพระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระประทีปจากพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เพื่ออัญเชิญลงลอยในงานเทศกาลลอยพระประทีปพระราชทานสิบสองเพ็งไทสกล จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๕ ร่วมกับพสกนิกรชาวจังหวัดสกลนคร 
 

ในปีนี้ ททท.สำนักงานนครพนม ร่วมกับเทศบาลนครสกลนคร ได้มีการริเริ่มในการสร้างกระทงที่เป็นอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของจังหวัดสกลนครเป็นปีที่ ๒ และเป็นงานประเพณีที่ได้สืบสานมาจากงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้ดำเนินการจัดไปแล้วในช่วงเทศกาลออกพรรษาจึงได้รังสรรค์นำเอาดอกผึ้งมาประดิษฐ์เป็นกระทงดอกผึ้งซึ่งงดงามและเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของจังหวัดสกลนคร อีกทั้งเพื่อเป็นการสักการะบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคืนวันเพ็ญเดือน ๑๒ และเป็นการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป  ซึ่งรูปแบบของการจัดงานในปีนี้ยังคงความสวยงามของขบวนแห่พระประทีปพระราชทานฯ มีการประดับตกแต่งอย่างยิ่งใหญ่ ตระการตา และกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย กิจกรรมอาหารดี ดนตรีในสวน กิจกรรมประกวดหนูน้อยนพมาศ กิจกรรมประกวดเต้น Cover Dance ระดับมัธยมศึกษา พิธีอัญเชิญไฟพระราชทานและพระประทีปพระราชทาน โดยในปีนี้ได้นำพระประทีปพระราชทานฯ จัดแสดงโชว์ให้นักท่องเที่ยวได้ชมและถ่ายรูป จนถึงเวลา ๒๒.๐๐ น. คณะผู้อัญเชิญ อัญเชิญพระประทีปลงลอย ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (สระพังทอง) อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร


นางสาวกนกวรรณ ดุงศรีแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานนครพนม  ได้กล่าวทิ้งท้าย ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว มาเที่ยวงานเทศกาลลอยพระประทีปพระราชทานสิบสองเพ็งไทสกล  มาร่วมลอยกระทงดอกผึ้งซึ่งเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของจังหวัดสกลนครที่ในหนึ่งปีจะมีเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น และเป็นแห่งเดียวในอีสานที่นักท่องเที่ยวจะได้มาสัมผัสความงดงามของกระทงดอกผึ้ง
 

แสดงผล 768 ครั้ง