ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

ททท. ร่วมกับหอการค้าไทย เดินหน้าเปิดเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำ กรุงเทพมหานครถึงพระนครศรีอยุธยา หวังกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ดึงกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ สู่การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ที่ปรึกษาคณะกรรมการการท่องเที่ยวคุณภาพสูง หอการค้าไทยภายใต้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว และ นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อมด้วย นายสุทัศน์ คงแย้ม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ให้เกียรติร่วมกิจกรรมทดสอบเส้นทางนำร่อง ณ จังหวัดปทุมธานี สำหรับโครงการจัดทำข้อมูลและสร้างสรรค์เส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และ พระนครศรีอยุธยา ) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง

นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. กล่าวว่า โครงการจัดทำข้อมูลและสร้างสรรค์เส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำกรุงเทพมหานคร – พระนครศรีอยุธยา อันเป็นโครงการที่ร่วมมือกันระหว่าง ททท. และหอการค้าไทย ที่มีความสอดคล้องกับนโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับรูปแบบการบริการขนส่งในแม่น้ำลำคลอง เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่ประชาชนภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ ททท.ในฐานะหน่วยงานส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวเล็งเห็นถึงโอกาสและศักยภาพของสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวทางน้ำ จึงได้สร้างสรรค์เส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำเพื่อนำเสนอประสบการณ์การท่องเที่ยว 4 จังหวัดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และ พระนครศรีอยุธยา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำในการดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงหรือกลุ่ม Premium และ Premium mass ที่แสวงหาประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะสร้างการรับรู้มุมมองใหม่ๆของการท่องเที่ยวทางน้ำแล้ว ยังได้พัฒนากิจกรรมตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจ Bio Circular และ Green หรือ BCG Model โดยคำนึงถึงความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยเฉพาะ Green Economy ด้วยการล่องเรือไฟฟ้า และการใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักถึงการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ตลอดจนยังได้ส่งเสริมผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA และส่งเสริมความร่วมมือในการต่อยอดให้เกิดการพัฒนาคุณภาพโครงข่ายทางด้านการท่องเที่ยวต่อไป

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ที่ปรึกษาคณะกรรมการท่องเที่ยวคุณภาพสูง หอการค้าไทย ภายใต้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว กล่าวว่า จากแผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูงการท่องเที่ยวทางน้ำ ซึ่งครอบคลุมถึงการท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง และการท่องเที่ยวทางแม่น้ำลำคลอง นับว่าเป็นสินค้าที่มีศักยภาพและตอบโจทย์กลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงได้ จึงเป็นที่มาในการประสานความร่วมมือกับ ททท. เพื่อเฟ้นหาสินค้าและกิจกรรมทางการท่องเที่ยวรังสรรค์เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวแม่น้ำเจ้าพระยาจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และ พระนครศรีอยุธยา) ผ่านการสร้างสรรค์เรื่องราวจากอัตลักษณ์ของไทย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวให้สูงขึ้นและสามารถกลับมาเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้ โดยการทดสอบเส้นทางนำร่องในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีครั้งนี้ พบว่า ปทุมธานีเป็นจังหวัดที่มีมนต์เสน่ห์แห่งความหลากหลายที่ชวนค้นหา เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัดวาอาราม โบราณสถาน และกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ทั้งการท่องเที่ยววิถีชุมชนและกีฬาทางน้ำ ซึ่งสอดรับกับหลัก Happy model ได้แก่ การกินดี อยู่ดี ออกกำลังกายดีและแบ่งปันสิงดีๆ อันจะนำไปสู่การพลิกโฉมการท่องเที่ยวทางน้ำ

การจัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำ ณ จังหวัดปทุมธานีในครั้งนี้ นอกจากจะนำเสนอความหลากหลายของวัฒนธรรมของชาวไทย-มอญ ยังได้ผสมผสานกิจกรรมร่วมสมัยต่างๆ โดยเริ่มต้นเส้นทางจาก ท่าเรือ Riverdale Marina ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Riverdale District ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาจุดพักผ่อนแห่งใหม่อย่างเต็มรูปแบบ ประกอบด้วย สนามกอล์ฟระดับสากล โรงแรม ศูนย์สุขภาพ คอมมูนิตี้มอลล์ และได้แวะเยี่ยมชม และทำกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวริมแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ

  • ไหว้ขอพรเซียนแปะโรงสี ณ วัดศาลเจ้า
  • ชมความงามของวัดในสมัยกรุงศรีอยุธยาพร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดสิงห์  
  • แวะทำกิจกรรม DIY ที่ Pumpkin Art Town ร้านอาหาร คาเฟ่ และแหล่งรวมงานอาร์ตที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย
  • ทดลองขับ Scooter ไฟฟ้ารอบจัตุรัสปทุม เพื่อชมความงามของอาคารเก่าริมแม่น้ำเจ้าพระยา
    ที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ 6
  • เยี่ยมชมวัดบางหลวง วัดมอญที่มีลักษณะพิเศษในการสร้างโดยไม่มีเสา และเป็นที่ประดิษฐานของ “หลวงพ่อใหญ่” พระประธานปางมารวิชัยที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในจังหวัดปทุมธานี
  • ออกกำลังกายพาย SUP ในแม่่น้ำเจ้าพระยา พร้อมชมวิถีริมน้ำที่ SUP Station Thailand

โครงการจัดทำข้อมูลและสร้างสรรค์เส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำกรุงเทพมหานคร-พระนครศรีอยุธยา สามารถต่อยอดให้เกิดการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำของประเทศไทยได้ต่อไปในอนาคตซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งในกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับประเทศและกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และ พระนครศรีอยุธยา) สามารถ Download E - book ได้ทาง www.https://tourismproduct.tourismthailand.org 

แสดงผล 742 ครั้ง