ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวองค์กร

ภูเก็ตลุยอีเว้นท์ใหญ่แห่งปี Thailand Travelution 2022 ใช้บิ๊กดาต้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่ Digital Transformation ครบทุกมิติ

7 กันยายน 2565 สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ผนึกกำลังการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยสู่ Digital Transformation เต็มรูปแบบ จัดงานแถลงข่าวโครงการ Thailand Travelution 2022 อย่างเป็นทางการ เพื่อกระตุ้น และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ และสตาร์ทอัพในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เห็นถึงความสำคัญในการใช้ข้อมูลเชิงลึก และสามารถนำเทคโนโลยีด้านการท่องเที่ยวมาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ทัดเทียมในระดับสากลโดยภายในงานเน้นการรวบรวมเทรนด์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นักท่องเที่ยวยุคใหม่และส่งเสริมให้เกิดพื้นที่เชิงพาณิชย์ด้านเทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยว อาทิ การจัดแสดงสินค้าเทคโนโลยีด้านการท่องเที่ยว, กิจกรรมปั้นธุรกิจโมเดล ผ่านการแข่งขันระดมความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมใหม่ และการบรรยายพิเศษ แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆ ในกลุ่ม APEC ทั้งนี้ งาน Thailand Travelution 2022 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2565 ณ เซ็นทรัลเวิลด์


ในงานแถลงข่าวได้รับเกียรติจาก นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านดิจิทัลวิจัยและพัฒนา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และนายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม ที่ปรึกษาฝ่ายยุทธศาสตร์ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ร่วมให้ข้อมูล

สำหรับ โครงการ Thailand Travelution 2022 ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ ส่วนที่ 1 - Hackathon กิจกรรมการแข่งขัน เฟ้นหาสุดยอดไอเดียพัฒนานวัตกรรมการท่องเที่ยว โดยนำข้อมูลจาก Tourism Data Intelligence Sandbox มาใช้เพื่อพัฒนาบริการใหม่ๆ ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ ส่วนที่ 2 – Tech Talk การเชิญผู้คร่ำหวอด และผู้ที่เกี่ยวข้องในแวดวงอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่ครอบคลุมหลากหลายธุรกิจ อาทิ สายการบิน ประกันภัย โรงแรม การชำระเงิน รวมไปถึง Unicorn Tech Startup จากประเทศต่างๆ ในระดับระดับภูมิภาคกว่า 30 ราย มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแสดงวิสัยทัศน์ ร่วมกัน และส่วนที่ 3 - Travel Tech Exhibition การจัดนิทรรศการแสดงนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวกว่า 100 ราย จากผู้ประกอบการด้าน Tourism Technology, Hardware, Metaverse, AI และ Big Data เพื่อจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้พัฒนานวัตกรรมและผู้ประกอบการท่องเที่ยว

นอกจากนี้ จังหวัดภูเก็ต ยังเป็นพื้นที่นำร่องในการจัดทำข้อมูลอัจฉริยะเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว (Tourism Data Intelligence Sandbox) เพื่อเป็นฐานข้อมูลเชิงลึก ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการทั้งรายเล็ก รายใหญ่ สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยว สร้างกลยุทธ์การตลาดได้อย่างตรงจุด นำไปสู่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ยังได้มีพิธีลงนามความร่วมมือในการพัฒนาฐานข้อมูลเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว หรือ Tourism Data Intelligence Sandbox ประกอบด้วย รศ.ดร. ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) และนางสาวชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ณ ลานจงรัก  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยให้เติบโตได้อย่างแข็งแรงในระยะยาว

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท โซกู๊ด คอนซัลติ้ง จำกัด ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวภูเก็ต
กมลวรรณ พึ่งเนตร์ (น้ำหวาน)     085 449 0988    kamonwan.sogood@gmail.com
ปาริฉัตร ช่างเรือ (แอม)              095 459 5955    parichat.sogood@gmail.com 


ส่วนงานสื่อสารองค์การ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวภูเก็ต
วีรวัฒน์ เลี่ยนอุดม (ตู่)                081 476 1422    sayhi@365zocial.com

แสดงผล 610 ครั้ง