ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

สถาบันสิริกิติ์ ร่วมกับ ททท. จัดงาน “มหัศจรรย์งานศิลป์แผ่นดินไทย” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

สถาบันสิริกิติ์ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงาน “มหัศจรรย์งานศิลป์แผ่นดินไทย” (Miracle of the Arts of the Kingdom) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ชื่นชมมรดกทางหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าของไทย ผลงานประณีตศิลป์ชิ้นเอกโดยช่างสถาบันสิริกิติ์ ความงดงามทางศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านการแสดง และอาหารชาววัง ปลุกแรงบันดาลใจในการเดินทางท่องเที่ยวแบบ Thai Royal & Local Experience

สถาบันสิริกิติ์ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงาน “มหัศจรรย์งานศิลป์แผ่นดินไทย” (Miracle of the Arts of the Kingdom) ระหว่างวันที่ 12-14 , 20–21 และ 27–28 สิงหาคม 2565 ณ พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดิน โดยภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ เผยแพร่ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมไทยแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นมรดกทางหัตถศิลป์และเป็น Soft Power of Thailand อันทรงคุณค่า สอดรับกับทิศทางและแนวทางการส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวของ ททท. อีกทั้งยังช่วยสร้างความภูมิใจให้แก่ช่างศิลป์และท้องถิ่น และส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ และก่อให้เกิดรายได้ทุกระดับในระบบเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ อันจะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวทั่วโลกว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและสามารถรับมือกับสถานการณ์โรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งาน “มหัศจรรย์งานศิลป์แผ่นดินไทย” (Miracle of the Arts of the Kingdom) จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สืบสาน งานหัตถศิลป์ แผ่นดินสยาม” โดยนำเสนอเอกลักษณ์ความเป็นไทยและความรุ่งเรืองของงานหัตถศิลป์ มรดกทางศิลปะของไทย ในรูปแบบเรียบ หรู งดงาม เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสกับประสบการณ์และเรื่องราวความเป็นไทยอันงดงาม นำไปสู่แรงบันดาลใจในการเดินทางท่องเที่ยวแบบ Thai Royal & Local Experience ที่มีความหมายและคุณค่ามากยิ่งขึ้น ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ การแสดงโขนกลางแปลง โดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ การแสดงศิลปวัฒนธรรมที่หาชมได้ยาก เช่น การแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยส์ ศิลปะการต่อสู้สำนักพุทไธสวรรย์ กิจกรรมสาธิตงานหัตถศิลป์ โดยช่างสถาบันสิริกิติ์ ได้แก่ ถมทอง คร่ำ ปักผ้า จักสานไม้ไผ่ลายขิด จักสานย่านลิเภา และจักสานย่านลิเภาสอดปีกแมลงทับ รวมถึงการทอผ้าไหมแพรวา ร่วมกิจกรรม DIY ทำบุหงาและสกรีนถุงผ้า ชมการสาธิตและจำหน่ายสินค้าอาหารชาววัง โดยโรงเรียนช่างมือในวัง (หญิง) และการแสดงจากศิลปิน อาทิ ศรราม น้ำเพชร เก่ง ธชย ประทุมวัน ธีร์ ไชยเดช สุเมธ องอาจ ก้อง สหรัถ กานต์ ทศน และ ตรี ชัยณรงค์นอกจากนี้ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ผู้เข้าร่วมงานสามารถเข้าชมภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน และอาคารเรียน-รู้-เรื่องโขน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และในวันที่ 13–14, 20-21 และ 27-28 สิงหาคม 2565

สามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ โดยมีวิทยากรนำชม แบ่งเป็น 3 รอบเวลา โดยผู้จัดงานได้มีบริการรถบัสรับส่งฟรี สำหรับประชาชนทั่วไป เพื่อเข้าร่วมงานมหัศจรรย์งานศิลป์แผ่นดินไทย แบ่งออกเป็นเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ (วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และอาคาร ททท. สำนักงานใหญ่) - พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และศูนย์การค้าเซ็นทรัล อยุธยา- พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามรอบเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานฯ สามารถติดตามและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fan page : Thailand Festival หรือ โทร. 1672 Travel Buddy
 

แสดงผล 332 ครั้ง