ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวองค์กร

ททท. จัดกิจกรรมการแข่งขันไตรกีฬา Amazing Race Festival & Triathlon ณ จังหวัดพัทลุง ผลักดัน การท่องเที่ยวเชิงกีฬา สร้างประสบการณ์ใหม่ในการแข่งขันกีฬา กระจายรายได้สู่พื้นที่เมืองรอง

วันนี้ (18 มิถุนายน 2565) ดร.นาที รัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และ นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อมด้วยผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพัทลุง ร่วมกันเป็นประธานในการเปิดงานการแข่งขันไตรกีฬา Amazing Race Festival & Triathlon จังหวัดพัทลุง ในวันที่ 17 – 19 มิถุนายน 2565 ณ หาดแสนสุขลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ผลักดันการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) สร้างประสบการณ์ใหม่ในการแข่งขันกีฬา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศตลอดจนกระจายรายได้สู่พื้นที่เมืองรอง 

ดร.นาที รัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยว พร้อมผ่อนคลายมาตรการด้านสาธารณสุข และให้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอันเป็นกลไกในการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจของประเทศ  ในโอกาสปีท่องเที่ยวไทย 2565 - 2566 หรือ“Visit Thailand Year 2022 - 2023 : Amazing New Chapters” กอปรกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากำหนดยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาฉบับที่ 4 พ.ศ. 2560 – 2564 ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาและการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ซึ่งถือเป็นแนวทางการท่องเที่ยวในอีกรูปแบบหนึ่งที่มีศักยภาพ มุ่งพัฒนาส่งเสริมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและบูรณาการระหว่างการท่องเที่ยวและการเล่นกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงถือเป็นโอกาสอันดีในการจัดกิจกรรมการแข่งขันไตรกีฬา Amazing Race Festival & Triathlon ณ จังหวัดพัทลุง เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ด้านการแข่งขันกีฬาที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะสามารถเล่นกีฬาพร้อมท่องเที่ยวได้ในช่วงเวลาเดียวกัน กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านสินค้าและบริการในพื้นที่ และแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเปิดรับนักท่องเที่ยว 


นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า จังหวัดพัทลุงถือเป็นเกียรติที่ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในพื้นที่ของการจัดกิจกรรมการแข่งขันไตรกีฬา Amazing Race Festival & Triathlon ด้วยจังหวัดพัทลุงเป็นหนึ่งในพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองที่มีศักยภาพความพร้อมด้านพื้นที่ มีมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) ที่จะสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางและสามารถรองรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติได้อย่างมีคุณภาพ ปัจจุบันมีผู้ประกอบการในจังหวัดพัทลุงที่ได้รับตราสัญลักษณ์ SHA และ SHA Plus มากกว่า 100 ราย  จึงนับเป็นโอกาสอันดีของจังหวัดพัทลุงในการแสดงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวผ่านการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มความสนใจของนักท่องเที่ยว ซึ่งกำลังเป็นกระแสความนิยมและความตื่นตัวในการดูแลสุขภาพและเล่นกีฬาที่มีความท้าทาย สร้างประสบการณ์ใหม่ในการแข่งขันกีฬา คาดว่ากิจกรรมครั้งนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศตลอดจนกระจายรายได้สู่พื้นที่เมืองรอง 
 
นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เปิดเผยว่า กิจกรรมการแข่งขันไตรกีฬา Amazing Race Festival & Triathlon ภายใต้โครงการ Amazing Sports & Extreme Month จัดขึ้นระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2565 ณ จังหวัดกาญจนบุรีและพัทลุง เพื่อผลักดันการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) ชูจุดแข็งของประเทศไทยในการเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก ซึ่งการจัดกิจกรรมการแข่งขันไตรกีฬา Amazing Race Festival & Triathlon เมื่อวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ สนามกรังด์ปรีซ์ กอล์ฟ คลับ อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการตอบรับจากนักกีฬาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในทุกประเภทการแข่งขันรวมกว่า 2,947 คน ทั้งนี้ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ในการแข่งขันกีฬาและยกระดับสู่การเป็น Sport Tourism Destination ของประเทศไทย รวมถึงการจัดแข่งขันไตรกีฬาให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ในเดือนมิถุนายนนี้จึงได้เลือกจังหวัดพัทลุงเป็นพื้นที่ในการจัดการแข่งขัน เพื่อสอดรับกับแนวคิด BCG เน้นการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองรอง ช่วยกระจายและสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างจากการท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบให้นักท่องเที่ยวได้หลีกหนีความคับคั่งในเมืองหลัก กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ช่วยเหลือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อันก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่พื้นที่เมืองรอง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขอนามัยตามรูปแบบการท่องเที่ยววิถีปกติใหม่ (New Normal)

กิจกรรมการแข่งขันไตรกีฬา Amazing Race Festival & Triathlon นี้ จัดขึ้นในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี (27 – 29 พฤษภาคม 2565) และจังหวัดพัทลุง จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 17 – 19 มิถุนายน 2565  ณ หาดแสนสุขลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง พบกับมหกรรมการแข่งขันกีฬาหลายประเภท ประกอบด้วย การแข่งขันไตรกีฬา ทดสอบพละกำลังและความแข็งแกร่งของร่างกาย ด้วยการว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน และวิ่ง ชมการแข่งขันชักกะเย่อ (Tug of War) ชิงแชมป์ภาคใต้ การแข่งขันว่ายน้ำแบบ Open Water Swim กิจกรรมเดิน-วิ่ง ระยะ 21, 10 และ 5 กิโลเมตร สัมผัสเสน่ห์และวิถีชีวิตในยามเช้าของเมืองพัทลุง และวัดความแกร่งของกำลังขากับการปั่นจักรยาน ในคอนเซปต์ “ทะเลน้อย...ร้อยโล” ผ่านเส้นทางธรรมชาติที่สวยงามไปยังทะเลน้อยซึ่งเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดพัทลุง เปิดประสบการณ์ใหม่ของการแข่งขันกีฬาในแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม 

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมพายซับบอร์ด พายคายัค การออกร้านจำหน่ายอุปกรณ์กีฬา ร้านอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชน และกิจกรรมร่วมสนุกมากมาย โดย ททท. มุ่งหวังให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวและเกิดการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยว สร้างรายได้สู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการของผู้ประกอบการในพื้นที่และใกล้เคียง 

ทั้งนี้ ททท. ได้การบูรณาการความร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับผู้เข้าแข่งขันและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 
ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (T&TCI) ด้านความมั่นคงปลอดภัยเพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยว รวมไปถึงการบูรณาการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขในการกำหนดมาตรการสาธารณสุขและมาตรฐานปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA)  โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็ม (ครบโดส) และแสดงเอกสารรับรองผลการตรวจ ATK เป็นลบ ไม่เกิน 72 ชั่วโมง  นอกจากนี้ยังมีมาตรการการคัดกรองอุณหภูมิ รวมถึงผู้ร่วมงานต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค DMHTT เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวให้กับผู้เข้าร่วมงานตามแบบวิถีปกติใหม่ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถศึกษาข้อมูลและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: Thailand Festival หรือ Facebook Page: Amazing Race Festival หรือ โทร. 1672 Travel Buddy  

 

แสดงผล 117 ครั้ง