ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวองค์กร

ททท. เผยภาพรวมโครงการ Phuket Sandbox ผ่านมา 2เดือนครึ่ง มีนักท่องเที่ยวสะสมกว่า 33,059 คน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยภาพรวมสถานการณ์โครงการ Phuket Sandbox ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – 16 กันยายน 2564 มีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสะสมในโครงการฯ รวม 33,059 คน สร้างรายได้ในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม อยู่ที่ประมาณ 1,634 ล้านบาท และมีจำนวนจองห้องพักกว่า 3 แสนรูมไนท์ ทั้งนี้ ผลสำรวจความพึงพอใจในกลุ่มนักท่องเที่ยวชี้ว่า อยู่ในเกณฑ์ดี นักท่องเที่ยว พึงพอใจมาตรการ การให้บริการขอผู้ประกอบการมาตรฐาน SHA Plus มากที่สุด รวมทั้งประทับใจอัธยาศัยของชาวภูเก็ต และส่วนใหญ่เดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกรุงเทพฯ และสุราษฎร์ธานี เป็นหลัก

รายงานสถานการณ์ภาพรวมโครงการ Phuket Sandbox ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 16 กันยายน 2564 มีจำนวนนักท่องเที่ยวขาเข้าระหว่างประเทศสะสม ทั้งชาวไทยและช่าวต่างชาติเดินทางเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านท่าอากาศยานภูเก็ต จำนวนทั้งสิ้น 33,059 คน แบ่งเป็นเดือนกรกฎาคม จำนวน 14,222 คน เดือนสิงหาคม จำนวน 12,408 คน และเดือนกันยายน (1-16 กันยายน 2564) จำนวน 6,429 คน และประเทศที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร อิสราเอล เยอรมนี และฝรั่งเศส

ขณะที่ภาพรวมรายได้จากการท่องเที่ยวสะสมระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2564 อยู่ที่ประมาณ 1,634 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 61,894 บาท/คน/ทริป และมีจำนวนคืนพักค้างสะสมกว่า 366,971 รูมไนท์ (ข้อมูลอ้างอิงจาก กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา) สำหรับเดือนกันยายน 2564 ระหว่างวันที่ 1 -16 กันยายน 2564 มีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าโครงการฯ สะสมทั้งสิ้น 6,429 คน ประกอบด้วยนักท่องเที่ยวชาวไทย จำนวน 1,169 คน และนักท่องเที่ยวต่างชาติ จำนวน 5,260 คน ส่วนสายการบินที่เปิดให้บริการเที่ยวบินเส้นทางระหว่างประเทศ เชื่อมโยงท่าอากาศสุวรรณภูมิ หรือท่าอากาศยานภูเก็ต พบว่ามีอัตราเฉลี่ย 9 เที่ยวบินต่อวัน อาทิ Qatar Airways /Singapore Airlines/ ETIHAD Airways/ Emirates / Business Aviation Solution/ Thai Airway International/ EL AL ISRAEL Airline (ข้อมูลอ้างอิง ส่วนบริการการบิน ฝ่ายปฏิบัติเขตการบิน ท่าอากาศยานภูเก็ต)
 
ทั้งนี้ ผลสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในโครงการ Phuket Sandbox จำนวน 117 คน ประกอบด้วยนักท่องเที่ยวจากอิสราเอล 36 คน สหรัฐอเมริกา 17 คน เยอรมนี 11 คน สหราชอาณาจักร 10 คน สวิตเซอร์แลนด์ 8 คน และอื่นๆ ได้แก่ เดนมาร์ก นอร์เวย์ เบลเยี่ยมลักเซมเบิร์ก การ์ตา บาห์เรน สิงคโปร์ อายุระหว่าง 25-56 ปี พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ร้อยละ 72 ทราบข้อมูลข่าวสารของโครงการจากสื่อประชาสัมพันธ์ทางโซเชียลมีเดีย โดยจุดประสงค์ของการเดินทางส่วนใหญ่ ร้อยละ 71 เดินทางมาเพื่อพักผ่อน และร้อยละ 36 เดินทางมาเพื่อเยี่ยมครอบครัวหรือเพื่อน หลังจากครบกำหนดระยะเวลาพำนักตามเงื่อนไขโครงการ ร้อยละ 56 เดินทางกลับประเทศต้นทาง ในขณะที่ร้อยละ 42 เดินทางท่องเที่ยวต่อไปยังจังหวัดอื่นๆ ในประเทศไทย ซึ่งจุดหมายปลายทางที่คนส่วนใหญ่นิยมเดินทางไป คือ กรุงเทพฯ และสุราษฎร์ธานี จากการสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวพบว่า ร้อยละ 85 พึงพอใจมากที่สุดในคุณภาพและการบริการของโรงแรมที่พักมาตรฐาน SHA Plus ร้อยละ 80 ประทับใจในอัธยาศัยไมตรีของคนภูเก็ต โดยเรื่องที่นักท่องเที่ยวพึงพอใจมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ 1.คุณภาพของรถบริการรับ-ส่ง มาตรฐาน SHA Plus ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต 2.การจองรถบริการรับ-ส่ง มาตรฐาน SHA Plus ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต 3.การจองที่พักมาตรฐาน SHA Plus  4. ภาพรวมการให้บริการ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต 5. การตรวจคัดกรองเมื่อเดินทางมาถึง (ข้อมูลอ้างอิง ณ วันที่ 15 กันยายน 2564) สะท้อนให้เห็นว่ามาตรการและแนวปฏิบัติของโครงการฯ ตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวอย่างเป็นอย่างดี และช่วยส่งเสริมความเชื่อมั่นให้ประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางในใจนักท่องเที่ยวทั่วโลก (Top of mind) พร้อมทั้งส่งเสริมแบรนด์ประเทศไทยสู่การท่องเที่ยวแตกต่างปลอดภัย และประทับใจ

แสดงผล 1329 ครั้ง