ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเศรษฐกิจ

ททท. นำทัพจัด virtual press conference โครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2021 : AMAZING ยิ่งกว่าเดิม ตอกย้ำความพร้อมในการจัดกิจกรรมในรูปแบบ Hybrid มุ่งกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวและช่วยเหลือผู้ประกอบการในภาวะวิกฤตโควิด-19

          วันนี้ (15 กรกฎาคม 2564) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในงานแถลงข่าว virtual press conference โครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2021 : AMAZING ยิ่งกว่าเดิม พร้อมด้วยนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. พันธมิตรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกว่า 50 ราย ครอบคลุมกลุ่มสินค้าและบริการในพื้นที่ท่องเที่ยวหลัก ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ มุ่งกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว คาดสร้างรายได้หลักพันล้าน 
 

         นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอก 3 ทำให้รัฐบาลต้องประกาศมาตรการควบคุมการระบาดอย่างเข้มงวดที่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศอีกครั้ง รัฐบาลจึงเร่งออกมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจ เช่น โครงการเราชนะ โครงการ ม 33 เรารักกัน โครงการเพิ่มกำลังซื้อ ให้แก่ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3 นอกจากนี้ ยังมีมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อของประชาชนในกลุ่มที่มีรายได้ปานกลางและรายได้สูง ได้แก่ โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจนถึงระดับฐานราก เพิ่มอุปสงค์การบริโภคภายในประเทศ และโครงการใหม่ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” โดยรัฐสนับสนุน e - Voucher ให้กับประชาชนที่ใช้จ่ายซื้อสินค้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มและค่าบริการกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งมาตรการต่าง ๆ ที่กล่าวมาเป็นการช่วยเหลือในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นผู้มีรายได้น้อยไปจนถึงกลุ่มผู้มีรายได้สูง และกลุ่มผู้ประกอบการระดับ SMEs โดยคาดว่าจะทำให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจประมาณ 558,500 ล้านบาท ซึ่งเป็นการดำเนินการควบคู่กับการเร่งฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน โดยมีเป้าหมายเพื่อใสร้างภูมิคุ้มกันหมู่โดยเร็วที่สุด ยิ่งจะส่งเสริมให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวได้เร็วมากขึ้น สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทย รัฐก็มีการดำเนินโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 และโครงการทัวร์เที่ยวไทย รวมทั้งการเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวได้ในบางจังหวัด เช่น โครงการ Phuket Sandbox โครงการ SAMUI Plus เพื่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากนักท่องเที่ยว โดยคาดว่า ในปี 2564 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 2 ล้านคน กลับเข้ามาในประเทศไทย
 

          สำหรับโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2021 Amazing ยิ่งกว่าเดิม เป็นโครงการที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย ททท. ร่วมมือกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจำนวนมาก ผนึกกำลังกันนำเสนอสินค้าและบริการทั้งส่วนของออนไลน์และออฟไลน์ พร้อมมอบสิทธิพิเศษให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ตลอดระยะเวลา 2 เดือน ซึ่งคาดว่าโครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศได้อย่างต่อเนื่อง
 

         นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า ททท. ได้จัดโครงการ Amazing Thailand Grand Sale ต่อเนื่องมาทุกปี ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 20 เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยในช่วง Green Season คือระหว่างช่วงเดือนมิถุนายน - สิงหาคมของทุกปี โดยการเชิญชวนพันธมิตร เช่น ห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า สายการบิน โรงแรม สปา ธนาคาร/บัตรเครดิต เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ และอื่น ๆ ร่วมมอบส่วนลดและสิทธิพิเศษต่าง ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจในการชอปปิง ซึ่งที่ผ่านมา ททท. ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่องเป็นอย่างดี และหลาย ๆ ราย  ก็เป็นพันธมิตรที่กันมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปีแรกที่จัดทำโครงการจนถึงปัจจุบัน สำหรับในปีนี้ ททท. ยังคงเดินหน้าจัดทำโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2021 ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม - 15 กันยายน 2564 เป็นเวลา 2 เดือน เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว รวมถึงส่งเสริมและตอกย้ำภาพลักษณ์ให้ประเทศไทยเป็น Shopping Destination ปีนี้ ททท. มีการปรับกลุ่มเป้าหมาย เพิ่มพื้นที่ดำเนินโครงการ รวมถึงปรับรูปแบบ เพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวและสถานการณ์มากขึ้น ตามข้อมูลที่ได้รับข้อเสนอแนะของพันธมิตร ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยว จากการประเมินผลการจัดโครงการในปีที่แล้ว โดยในปีนี้กลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ เน้นไปที่นักท่องเที่ยวไทยและชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทย (Expat) ที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายสูง เพิ่มพื้นที่ดำเนินโครงการครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย และเชิญชวนผู้ประกอบการที่เป็นแพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์เข้าร่วมโครงการมากขึ้น รวมถึงพันธมิตรหลายรายก็ได้นำแพลตฟอร์มออนไลน์ของตัวเองเข้ามาร่วมมอบสิทธิพิเศษ ส่วนลดต่าง ๆ ให้กับนักเที่ยว ซึ่งจากปีแรกที่ผ่านมาได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่ไม่สามารถเดินทางและจับจ่ายซื้อสินค้าและบริการได้อย่างสะดวก แต่อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมลด แลก แจก แถม ของพันธมิตรและผู้ประกอบการในรูปแบบ on-site ก็ยังคงพร้อมรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการไปซื้อสินค้าและบริการ ณ จุดขาย ภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
 

        สำหรับการจัดโครงการฯ ในปีนี้ ททท. คาดว่า จะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 500,000 คน และมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการกว่า 10,000 ร้านค้า และสร้างรายได้รวมให้กับพันธมิตรไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท และ ททท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2021 จะเป็นกลไกหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจและทำให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีกำลังใจในการดำเนินธุรกิจภายใต้การสนับสนุนทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดจากหน่วยงานภาครัฐ
 

        นางสาวฐาปนีย์  เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. กล่าวว่ากิจกรรม Highlight โครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2021 Amazing ยิ่งกว่าเดิม ในปีนี้เพิ่มความยิ่งกว่าเดิมจากปีที่แล้วในทุก ๆ มิติ ไม่ว่าจะเป็น Amazing Variety หลากหลายกับสินค้าและบริการจากแบรนด์ดัง โรงแรม ร้านอาหาร สายการบินที่จะมีความหลากหลายยิ่งกว่าเดิม เสริมด้วยกิจกรรม Amazing Lucky Draw ลุ้นรับของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 2,000,000 บาท เพียงซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าที่ร่วมโครงการครบทุก ๆ 2,000 บาท ซึ่งสามารถสะสมยอดได้ตลอดระยะเวลาโครงการ โดยจะมีการจับรางวัลในวันที่ 20 กันยายน 2564 และมอบรางวัลในวันที่ 27 กันยายน 2564 ณ อาคาร ททท. กิจกรรม Expat Amazing Week ร่วมกับแพลตฟอร์มชอปปิงออนไลน์ และศูนย์การค้า       จัดโปรโมชั่นพิเศษสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวสำหรับกลุ่ม Expat กิจกรรมพิเศษ Amazing Flash Sale ร่วมกับพันธมิตร หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ คัดสรรดีลสุดพิเศษสำหรับลูกค้าของโครงการ กิจกรรม CEO Live พิเศษสุดพบกับผู้บริหาร ททท. และ Influencers จะมาไลฟ์สดขายสินค้าและบริการที่สุดแสนจะ Amazing  กิจกรรม Amazing Gift แจกกระเป๋าจำนวน 2,021 ชิ้น ในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 รวมทั้งกิจกรรมร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัล ผ่านช่องทาง Facebook Page ของโครงการทุกสัปดาห์ ซึ่งทุกกิจกรรมที่กล่าวมาจะดำเนินภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

         ทั้งนี้ ททท. คาดว่าโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2021 Amazing ยิ่งกว่าเดิม จะช่วยดึงดูดกระตุ้นการใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจในภาวะฟื้นฟูและทำให้เกิดเงินหมุนเวียน ในระบบเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศได้มากขึ้น  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานกลยุทธ์ส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว กองวางแผนลงทุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ฝ่ายส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ททท. โทรศัพท์ 0 2250 5500 ต่อ 2940-2945 หรือ www.amazingthailandgrandsale.com Facebook Page : Amazing Thailand Grand Sale 2021 และ Line Official : @thailandgrandsale

แสดงผล 1436 ครั้ง