ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวองค์กร

ภูเก็ตนำร่องรับมาตรฐาน SHA Plus

เย็นวานนี้ (12 มิถุนายน 2564) นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มอบเครื่องหมายมาตรฐาน SHA Plus แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศโดยมีภูเก็ตเป็นจังหวัดนำร่อง  ณ โรงแรมอังสนา ลากูน่า ภูเก็ต

 

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. กล่าวว่า มาตรฐาน SHA Plus เป็นมาตรฐานที่รับรองว่าสถานประกอบการมีมาตรการทางสุขอนามัยในการควบคุมโรคโควิด-19 อีกทั้ง มีพนักงานในสถานประกอบการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็มแล้วเกินกว่า 70% ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิด Phuket Sandbox รับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตโดยไม่ต้องกักตัว โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมนี้ ซึ่งนักท่องเที่ยวจะต้องเข้าพักในโรงแรมที่ได้มาตรฐาน SHA Plus เป็นเวลา 14 คืนแรกเท่านั้น จังหวัดภูเก็ตจึงถือเป็นจังหวัดที่ได้รับมาตรฐาน SHA Plus จังหวัดแรกของประเทศไทย

 

สำหรับ SHA Plus เป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงความพร้อมของจังหวัดภูเก็ตในการเปิดเมื่อเพื่อรับนักท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง ซึ่งผู้ประกอบการจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมมือร่วมใจกันเป็นอย่างดี ปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตมีสถานประกอบการ กว่า 1,000 รายที่ได้รับมาตรฐาน SHA และ กว่า 300 รายที่ได้รับมาตรฐาน SHA Plus นอกจากนี้ ททท. ได้ร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวภูเก็ต สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ และสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัลภาคใต้ กำลังพัฒนาระบบ SHABA หรือ SHA Plus Booking Authentication System เพื่อใช้ยืนยันการจองห้องพักของนักท่องเที่ยวในการเข้า Phuket Sandbox เมื่อนักท่องเที่ยวทำการจองห้องพักที่โรงแรม SHA Plus โดยผ่านระบบของ OTA บริษัทนำเที่ยว หรือโรงแรมโดยตรง และชำระเงินครบแล้ว เจ้าหน้าที่ของโรงแรมจะเป็นผู้ยืนยันการจองในระบบ SHABA ซึ่งจะเชื่อมโยงกับ EntryThailand.go.th ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งเป็น one stop service ของการจัดการเอกสารรวมถึงการขอ COE ในการเดินทางเข้าประเทศไทยด้วยมาตรฐานที่กระตุ้นและผลักนให้ผู้ประกอบการนภาคอุตสาหกรรมการท่องเทียวดำเนินการตาม

 

ทั้งนี้ มาตรฐาน SHA ได้รับการรับรองจาก World Travel & Tourism Council (WTTC) หรือ สภาการท่องเที่ยวโลกว่าสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA จะได้มาตรฐานตามข้อกำหนด Safe Travels Stamp ด้วย ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

 

สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตที่สนใจสมัครเข้ารับมาตรฐาน SHA Plus สามารถลงทะเบียนได้ที่ ภูเก็ตต้องชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/Shaplusphuket/  ทั้งนี้ สามารถหาค้นหารายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับมาตราฐาน SHA และ SHA Plus ได้ที่ thailandsha.com

แสดงผล 863 ครั้ง