ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเศรษฐกิจ

จังหวัดระยองชูท่องเที่ยวเชิงเกษตร กินทุเรียนก่อนใคร ไประยอง กระตุ้นท่องเที่ยวหลังโควิด-19

บ่ายนี้ (5 เมษายน 2564) จังหวัดระยอง แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ผลไม้และสวนผลไม้ ท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง ปี 2564 ชวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวสวนผลไม้ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่นักท่องเที่ยวจะได้ลิ้ม ชิมรส ผลไม้สดๆจากสวนโดยตรง ซึ่งในปัจจุบันได้รับกระแสนิยมเป็นอย่างมาก เพื่อกระตุ้นกระแสการท่องเที่ยวเชิงเกษตร สำหรับนักท่องเที่ยวไทยกลุ่มผู้ที่มีความชื่นชอบผลไม้ ระหว่างฤดูกาลผลไม้ช่วงเดือนเมษายน-กรกฎาคม

 

นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในประเทศ มีแนวโน้มคลี่คลายไปในทางที่ดี จังหวัดระยองเป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกที่สอง และถูกจัดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดในช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา จนบัดนี้จังหวัดระยองไม่พบผู้ป่วยรายใหม่แล้ว แต่ยังคงให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และวันนี้จังหวัดระยองพร้อมแล้วที่จะชวนเชิญนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบในการรับประทานผลไม้ ให้มาเที่ยวยังจังหวัดระยองแหล่งผลิตผลไม้ที่สำคัญของประเทศ โดยเฉพาะทุเรียน ซึ่งเป็นราชาแห่งผลไม้ “ทุเรียนระยอง” มีชื่อเสียงด้านรสชาติ ความอร่อย เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ทั้งภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ
 

นอกจากนี้ จังหวัดระยองให้ความสำคัญต่อมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารและสินค้าเกษตร โดยประกาศเป็นวาระจังหวัด จึงมุ่งพัฒนาคุณภาพผลไม้ให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย สนับสนุนผลไม้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP  (Good Agricultural Practice) ไปสู่ผู้บริโภคโดยนำระบบการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งผลิต QR Code มาใช้ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค เป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตคุณภาพให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย สำหรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ปัจจุบันจังหวัดระยองมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่ขึ้นทะเบียน จำนวน 76 สวน เป็นสวนผลไม้ เปิดบริการให้นักท่องเที่ยว เข้าชม ในลักษณะซื้อ ชั่ง นั่งทานในสวน และมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวสวนผลไม้  นั่งรถราง หรือเดินชมสวนเรียนรู้สัมผัสวิถีเกษตร เลือกซื้อชิมทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง สละ จากสวนที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกันไป
 

ในฤดูกาลปี 2564 นี้ ตั้งแต่เดือนเมษายน จนถึงเดือนมิถุนายน ผลไม้ของจังหวัดระยองจะเริ่มสุกพร้อมรับประทาน จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวผู้รักในการรับประทานผลไม้ เดินทางมาสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เรียนรู้การทำสวนผลไม้ พร้อมลิ้มชิมรสผลไม้สดๆ ใหม่ๆ เปี่ยมคุณภาพท่ามกลางบรรยากาศสวน เกษตรกรชาวสวนผลไม้ระยองพร้อมให้การต้อนรับทุกท่านด้วยความเต็มใจ และยินดีเป็นอย่างยิ่ง

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง   038 613 699

แสดงผล 297 ครั้ง