ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเศรษฐกิจ

ททท. จับมือ สทท. นำร่องปล่อยคาราวานทัวร์รถบัสเที่ยวใต้ 4 วัน 3 คืน ในรูปแบบ New Normal

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคภาคใต้ ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ ๕ สมาคม ได้แก่ สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาค (TFOPTA) สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยว (สนท.) สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.) สมาคมท่องเที่ยวไทยเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA) จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตามโครงการ “ชีพจรลง South… เราเที่ยวใต้” โดยเสนอขายรายการนำเที่ยวราคาพิเศษ (๔ วัน ๓ คืน) ระหว่างวันที่ ๓-๖ เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางสู่พื้นที่ภาคใต้ภายหลังสถานการณ์ COVID-19 รวมทั้ง เป็นการประชาสัมพันธ์ถึงความพร้อมในการจัดการเดินทางเป็นหมู่คณะตามหลัก New Normal   

 

ทั้งนี้ คาราวานรถบัส “ชีพจรลง South… เราเที่ยวใต้” จำนวน ๑๖ คัน จะออกเดินทางพร้อมกัน ในวันเสาร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๐๐น. ณ Bangkok Tourist Terminal, Show DC กรุงเทพฯ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางกว่า ๖๐๐ คน โดยมีจุดหมายการเดินทางที่หลากหลาย ได้แก่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พัทลุงนครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ตรัง เกาะสมุย และเกาะพีพี เป็นต้น  
 

นางปิ่นนาถ เจริญผล ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ ททท. กล่าวเพิ่มเติมถึงกิจกรรมครั้งนี้ว่า เป็นกิจกรรมเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวแบบหมู่คณะทางรถบัสผ่านบริษัทนำเที่ยว ภายหลังสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งจะดำเนินการจัดการนำเที่ยวตามหลัก New Normal เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความสุข และรู้สึกปลอดภัยตลอดการเดินทาง นอกจากนี้ เส้นทางครั้งนี้ ยังเป็นการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยง ทั้งภายในภูมิภาค และเชื่อมโยงจังหวัดใกล้เคียง ช่วยให้เกิดการใช้จ่ายกระจายไปสู่ทุกพื้นที่ โดย ททท. คาดว่า ตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไป จะมีชาวไทยเดินทางไปท่องเที่ยวต่างพื้นที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาล และมีวันหยุดยาวต่อเนื่อง โดย ททท. จะดำเนินการจัดกิจกรรมกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง จึงขอใช้โอกาสนี้ ขอเชิญชวนชาวไทยออกมาท่องเที่ยวเมืองไทย ซึ่งจะ “Amazing ยิ่งกว่าเดิม”อย่างแน่นอน

แสดงผล 222 ครั้ง