ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวองค์กร

ททท. และ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมสนับสนุนการใช้กล้วยไม้ไทยในโอกาสต่างๆ พร้อมจัดทำข้อมูลแหล่งจัดจำหน่าย ช่วยเหลือเกษตรกรไทย

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้กลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากการส่งออกลดลง เกิดต้นทุนจากข้อจำกัดในการส่งออกและขนส่งเพิ่มขึ้น

ในการนี้ คณะอนุกรรมการบริหารจัดการกลุ่มสินค้ากล้วยไม้ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำข้อมูลแหล่งจำหน่ายกล้วยไม้ละผลิตภัณฑ์สินค้ากล้วยไม้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรผู้ปลูกกล้วยไม้ ประชาสัมพันธ์และส่งเสริม สนับสนุนการใช้กล้วยไม้ไทยในโอกาสต่างๆ ของคนไทย

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.สหกรณ์ผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทย จำกัด
สินค้าที่จำหน่าย:
ต้นกล้วยไม้ ดอกกล้วยไม้สด ไม้กำไหว้พระ พวงมาลัย พวงหรีดดอกกล้วยไม้สด ฯลฯ
ช่องทางติดต่อ เบอร์โทรศัพท์: 034 499 388, 089 915 3976, 086 383 3714
Website: www.sahakornthai.com/whaiorchid FB: สหกรณ์ผู้ประกอบการสวนกล้วยไม้ไทย จำกัด

2.สวนกล้วยไม้ แอร์ออร์คิดส์
สินค้าที่จำหน่าย:
ต้นกล้วยไม้ ดอกกล้วยไม้สด กล้วยไม้ขวด ต้นกล้วยไม้นิ้ว ฯลฯ
ช่องทางติดต่อ เบอร์โทรศัพท์: 034 963 003, 086 800 6333, 034 963 111
Website: www.airorchidthailand.com FB: AIRORCHID SUPERMAKET

3.ร้านกล้วยไม้สาย 4
สินค้าที่จำหน่าย:
ต้นกล้วยไม้ ดอกกล้วยไม้สด ไม้กำไหว้พระ พวงมาลัย พวงหรีดดอกกล้วยไม้สด ฯลฯ
ช่องทางติดต่อ เบอร์โทรศัพท์: 081 890 9012
Website: www.orchidsai4.com FB: orchisai4 Line: @orchisai4 YouTube: Orchisai4

4.บริษัท บางกอกฟลาวเออร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
สินค้าที่จำหน่าย:
ต้นกล้วยไม้ ดอกกล้วยไม้สด กล้วยไม้ขวด กระเช้ากล้วยไม้ในโอกาสต่างๆ ฯลฯ
ช่องทางติดต่อ เบอร์โทรศัพท์: 0 2421 0020-4
Website: www.bangkokflowerscenter.co.th Email: bfclobkk@cscoms.com

5.บริษัท G.G.D Trading(Thailand)
สินค้าที่จำหน่าย:
ต้นกล้วยไม้ ดอกกล้วยไม้สด ดอกกล้วยไม้จัดช่อ พวงมาลัย ฯลฯ
ช่องทางติดต่อ เบอร์โทรศัพท์: 02 421 1075, 02 421 4722, 02 444 2047
Website: www.bangkokflower.com Email: info@ bangkokflower.com FB: Bangkokflower.com
IG: Bangkokflower Shopee: Bangkokflower Lazada: Bangkokflower

6.สวนสุวรรณภูมิออร์คิดส์
สินค้าที่จำหน่าย:
ต้นกล้วยไม้ ดอกกล้วยไม้สด ฯลฯ
ช่องทางติดต่อ เบอร์โทรศัพท์: 081 751 1747, 084 437 6969
FB: กล้วยไม้ by suwannaphum orchids Line: suwannaphum.orchids

7.มานะออร์คิด(manaorchidfarm)
สินค้าที่จำหน่าย:
กระเช้ากล้วยไม้ เครื่องประดับกล้วยไม้ ดอกไม้อบแห้ง กล้วยไม้ต้น งานออกแบบ ดีไซน์ตกแต่งสถานที่ ฯลฯ
ช่องทางติดต่อ เบอร์โทรศัพท์: 092 489 8248, 089 698 9969
Website: www.manaorchiproud.co.th FB: manaorchid1 Email: manaorchiproud@gmail.com

8.Tk Orchid Farm
สินค้าที่จำหน่าย:
ต้นกล้วยไม้ ดอกกล้วยไม้สด ดอกกล้วยไม้จัดช่อ พวงมาลัย ฯลฯ
ช่องทางติดต่อ เบอร์โทรศัพท์: 063 939 4462, 081 777 4562
Email: orchidland_th@hotmail.com FB: กล้วยไม้ราคาถูก By: Tk Orchid Farm

แสดงผล 1168 ครั้ง